Skip to main content

אל: שרות בתי הסוהר

ספקו לכל האסירים בישראל סביבה בטוחה וקשר עם העולם החיצון בעת משבר הקורונה

ספקו לכל האסירים בישראל סביבה בטוחה וקשר עם העולם החיצון בעת משבר הקורונה

על השב''ס החובה לדאוג לבריאותם הפיזית והנפשית של האסירים הפלסטינים בבתי הכלא. ניתוק מוחלט מהעולם החיצון הוא כשל מוסרי ומוסדי חמור.

למה זה חשוב?

בעת משבר שמצמצם את המרחב הציבורי, שקיפות ושמירה על זכיויותיהם ובריאותם הפיזית והנפשית של החלשים שבחברה חשובה מתמיד, ובפרט של כלואים שנמצאים בסכנה איומה בהידבקות בשל הצפיפות במאסר והנתונים לחלוטין למרותם של המוסדות.

היום במיוחד עלינו לדרוש שאסירים פלסטינים בישראל לא יבודדו מהעולם החיצון.

בכל העולם, כולל בישראל, מכירים בסכנה המיוחדת לאוכלוסיות כלואות בעת משבר הקורונה. לאחרונה שוחחרו כמה מאות אסירים פליליים בישראל כדי להרגיע את הצפיפות בבתי הכלא. אך לצד צעדים חיובים אלה, אסור לנו לשכוח את אלו שהמוסדות הישראלים הכי מזלזלים בבריאותם: האסירים הפלסטינים. יותר מ4,000 אסירים פלסטינים נמצאים עכשיו בבידוד מוחלט מהעולם החיצון בשל הנחיות הקורונה בבתי הכלא. שלא כמו אסירים פליליים, לאסירים ה'ביטחוניים' בבתי הכלא – שהורשעו, רובם, בבתי משפט צבאיים – אין זכות לשוחח טלפונית עם קרובי משפחותיהם ועורכי דינם.

על השב''ס לקחת אחריות על בריאותם של אסירים אלה לא רק על ידי כך שהוא מונע כניסות ויציאות מיותרות מבתי הכלא אלא גם באמצעות דאגה לבריאותם הנפשית: "ניתוק מוחלט מהעולם החיצון... הוא בעל פוטנציאל לפגיעה נפשית חמורה," במיוחד עבור כ-200 נערים פלסטינים (בני 14-17) שמוחזקים כאסירים ביטחוניים בבתי הכלא בישראל, אומרת נירית בן חורין. ב-1 לאפריל, בתגובה לעתירת בג''ץ מקבוצה של ארגוני זכויות אדם - כלומר, יותר משבועיים אחרי ניתוק האסירים הבטחוניים מהעולם החיצון - אושר לאסירים ביטחוניים קטינים שיחת טלפון אחת לשבועיים.

לצד שמירה על בריאות הציבור, קשר משמעותי עם העולם שמחוץ לכותלי בית הכלא הוא זכות בסיסית וחובה מוסרית בעת הזאת. במקום ענייניות ושקיפות, השב''ס דוגלת בערפול ומסמוס.

הודעה לעיתונות: http://stoptorture.org.il/הזכות-לשיחות-טלפון-אסירים-בטחוניים-בע/
https://www.dropbox.com/s/u96l59xbtx3p461/%D7%91%D7%92%D7%A5%20-%20%D7%98%D7%9C%D7%A4%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D%20%D7%9C%D7%90%D7%A1%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%9D.docx?dl=0

עדכונים

2020-04-05 10:23:57 +0300

הגעתם ל-100 חתימות

2020-04-03 09:40:08 +0300

הגעתם ל-50 חתימות

2020-04-02 15:28:05 +0300

הגעתם ל-25 חתימות

2020-04-02 13:43:25 +0300

הגעתם ל-10 חתימות