Skip to main content

אל: שר התחבורה ח"כ ישראל כץ

חלופה לתחנה המרכזית

אנו דורשות ודורשים את סגירת התחנה המרכזית בתל אביב תוך גיבוש חלופה שתאפשר את קיום התחבורה הציבורית כסדרה. שלחו עכשיו הודעה לשר התחבורה ח"כ ישראל כץ: שיקום דרום תל-אביב מתחיל בסגירת התחנה המרכזית!

למה זה חשוב?

הממשלה מבטיחה "לשקם את דרום תל-אביב", אבל מאחורי הקלעים פועלת לדחיית סגירתה של התחנה המרכזית החדשה ב-24 שנים נוספות. הממשלה במגעים מתקדמים להארכת החוזה עם הטייקון קובי מימון, השולט בתחנה באמצעות חברת נצבא. אם החוזה ייחתם הוא ינציח את הסבל, המצוקה והזיהום בשכונות הדרום. אבל אנחנו יכולות ויכולים לעצור את זה.

התחנה המרכזית בת"א היא אסון סביבתי וחברתי. זיהום האוויר הכבד פוגע בבריאות תושבות ותושבי השכונות הסמוכות. הרעש חודש לבתיהם. בניית התחנה בלב שכונת מגורים הפכה את נווה שאנן לאזור אסון ולמרכז הגדול בארץ לסחר בנשים ולסחר בסמים. הזנחת התחנה ע"י מימון והפיכתה למוקד פשיעה מרתיעות רבים משימוש בתחבורה ציבורית.

מול המצלמות מצהירים כל הגורמים על תמיכתם בסגירת התחנה. תוכנית המתאר העירונית קבעה כי התחנה תיסגר ותהפוך לאזור מגורים ותעסוקה, וכבר גובשה תוכנית להעברת הקווים למסוף ארלוזרוב ולמסוף חדש בצומת חולון בתמיכת חברות האוטובוסים—ואולם הממשלה מתעלמת מכך, מעדיפה את האינטרס של מימון, ומפקירה שוב את תושבי דרום תל-אביב.

הם קיוו שזה יעבור בשקט ולא נשים לב. אבל תושבות ותושבי דרום תל אביב אינם אזרחים סוג ב', והפקרתם לא תעבור בשקט. שלחו עכשיו הודעה לשר התחבורה ח"כ ישראל כץ: שיקום דרום תל-אביב מתחיל בסגירת התחנה המרכזית!

עותק רשימת החותמים תועבר גם לראש עריית תל אביב, רון חולדאי.

עדכונים

2018-06-29 16:30:52 +0300

הגעתם ל-25 חתימות

2018-03-14 20:53:09 +0200

הגעתם ל-10 חתימות