Skip to main content

אל: לראשי עריי החוף , שר התיירות, שר לאיכות הסביבה, הנשיא, שר התעשיה, רוה"מ.

חופי הים והים שייכים לציבור.

ימנע כל שינוי בקו החוף כך שלא יהיה שום מכשול חדש לאפשרות לרחוץ בים בקלות ובחינם. תימנע כל בניה שהיא במרחק של לפחות 500 מטר מקו החוף.
לא יבנה שום מבנה/מתקן בים המסכן את שלום הציבוא ו/או נראה לעיין מהחוף.

למה זה חשוב?

רחצה בים היא בילוי חינמי ללא עלות, אפשר לבלות בחוף הים ולהנות מס' שעות ומתאים לכלל הציבור. רצועת החוף למתרחצים הולכת ומצטמצמת לטובת גורמים פרטיים שגוזלים משטח רצועת החוף ומשלשלים כסף לכיסם. בניית מרינות או כל שינוי במתווה ק והחוף, מונע הגעת חול מהדלתא במצריים ,כך שהחופים יהיו צרים יותר וסלעיים יותר.

עדכונים

2020-11-27 18:55:43 +0200

הגעתם ל-10 חתימות