Skip to main content

אל: כבוד השרה איילת שקד

תמכי בחוק השקיפות בעמותות!

אנו דורשים את תמיכתה של השרה איילת שקד בהצעת החוק "שקיפות בתרומות בעמותות",
תמיכתה תבטיח את העברת החוק בכנסת- זה מה שנדרש ומצופה ממנה.
חתמו גם אתם\ן על העצומה- ודרשו מהשרה איילת שקד למלא את תפקידה ולתמוך בהצעת החוק, כפי שרק מתבקש.

למה זה חשוב?

ביום רביעי הקרוב תעלה הצעת חוק "שקיפות בתרומות בעמותות" של מרכז האופוזיציה ח"כ יואל חסון ויו"ר מרצ ח"כ תמר זנדברג, הצעת חוק שנוסחה בעזרת המומחים של החזית להגנת הדמוקרטיה. שרת המשפטים הממונה על רשם העמותות, כבר קידמה חוקים בשם השקיפות בנוגע לתרומות ממדינות זרות, תרומות שגם כך היו גלויות.
החוק בא להסדיר את המצב האבסורד, בו כל תורם פרטי לעמותה יכול לתרום לה בחשאי לפי בקשתו, ושמו לא יהיה גלוי לציבור. את הלאקונה הזו מנצלים מגוון ארגונים שמשפיעים השפעה דרמטית על חיינו, ורבים מהתורמים שלהם נותרים בעלטה: אם תרצו, תנועת רגבים, ארגון חוננו ועוד ועוד ועוד.
בדיוק ככה: אנחנו לא יודעים מי הם, ומה הם האינטרסים הזרים של מי שמושך בחוטים של הפוליטיקה הישראלית דרך תרומות חסויות לעמותות.
כך לדוגמא עמותת רגבים, שמטרתה היא למנוע ממי שאינם יהודים לרכוש אדמות בטענה של סכנת השתלטותם של גורמים זרים ועוינים על קרקעות, ומשאבים. עמותה שעיקר עיסוקה הוא בעתירות נגד הרשויות, קיבלה סכומי עתק- מליוני שקלים ליתר דיוק מהקופה הציבורית- ללא כל פיקוח, ללא כל דיון או הצדקה אמיתית. בעוד שקצבאות הנכים מבזות, התשתית הרפואית בארץ מבישה, ילדים במדינת ישראל חיים מתחת לקו העוני- אבל מליוני שקלים מוקצים בלי הכרה לפעילות העמותה- כי אין פיקוח, ואין רגולציה בנושא.
ואם בזה לא די, עמותת אם תרצו- הפועלת תחת מעטה של פטריוטיות וכל תכליתה ועשייתה נוגדות את מהות החברה הישראלית, הפלורליסטית, המכילה והדמוקרטית. עמותה בעלת תפיסות גזעניות, המשסעת ומבתקת את החברה הישראלית- מותירה אותה מפולגת ושותתת דם- עמותה הממומנת על ידי מקורביו של נתניהו, ומי יודע מה הוא חב להם בתמורה, ובמסגרת איזה זמן הוא מתחזק את אי אלו קשרים- במקום לשרת את עמו.
העברת החוק תביא לכך סוף. התרומות לעמותות פוליטיות יהיו גלויות, כפי שרק מתבקש, והציבור יוכל לשפוט בעצמו עם ראייתו את התמונה המלאה ולא רק פיסה ממנה.
מי שבכל זאת יתעקש שחלק מהתרומות שלו ישארו חסויות, יצטרך להוסיף לכל פרסום שהארגון שלו נתמך על ידי תורמים חסויים ואת ארץ מגוריהם. ככה מתנהלת שקיפות אמיתית, כמו בדמוקרטיה אמיתית.
איילת, תוכיחי לנו שאת באמת מאמינה בשקיפות, ושאינך מונעת מאינטרסים פוליטיים גרידא!
תמכי בחוק השקיפות בעמותות!

עדכונים

2018-12-21 12:04:39 +0200

הגעתם ל-500 חתימות

2018-12-17 16:32:09 +0200

הגעתם ל-100 חתימות

2018-12-17 14:45:33 +0200

הגעתם ל-50 חתימות

2018-12-17 14:25:13 +0200

הגעתם ל-25 חתימות

2018-12-16 16:07:34 +0200

הגעתם ל-10 חתימות