Skip to main content

To: עיריית רהט ומשרד חינוך

חידוש חצר גן הילדים בבי"ס שיח' חמיס בשכונה 17 ברהט.

דאגו מיידית לניקוי ושיפוץ חצר גן הילדים והילדות שלנו, שתהיה כמו כל גן ילדים בארץ לפי כללי החינוך בעידן המודרני הקיים והנוכחי.

Why is this important?

חצר גן הילדים אשר נמצאת בשכונה 17 בבי"ס שיח' חמיס ברהט- הינה נטושה ואינה ראויה לאף פעוט או ילד לשחק בה. 
המצב של החצר דורש חידוש באופן דחוף ומיידי, הילדים בגן נמנעים מלשחק בה מרוב הלכלוך וההזנחה הנמשכים מזה שנים רבות.
מצבה הקיים של חצר הגן מונע כל מורה או הורה לאפשר לילדים לשחק בה.
צריך חידוש החצר בגן מכל הבחינות : נקיון , סדר והכנת משחקייה עבור הנאתם וההתפחות התקינה של הילדים בגיל הרך כמו כל גן ילדים בארץ לפי כללי החינוך בעידן המודרני הקיים והנוכחי.  
אנא חתמו, שתפו הלאה והשפיעו על מנת שילדינו ייהנו מהזכות המינימלית של משחק בחצר הגן שלהם.

Updates

2021-11-21 12:54:05 +0200

50 signatures reached

2021-11-17 10:22:54 +0200

25 signatures reached

2021-11-16 19:17:46 +0200

10 signatures reached