Skip to main content

אל: ראש העיר עינת קליש רותם ויו"ר איגוד ערים מפרץ חיפה עו"ד שרית גולן

חיפה הכריזי על מצב חירום אקלימי

אנו קוראים לעיריית חיפה להכריז על מצב חירום אקלימי ואקולוגי ולבנות באופן מיידי תכנית אופרטיבית למנוע ולהתמודד עם המשבר! הוסיפו את שמכם לדרישה שלנו דרך הטופס המקוון

תמונה: אלעד עציון

למה זה חשוב?

לכבוד,

ד"ר עינת קליש-רותם ראשת עיריית חיפה ויו"ר איוגד ערים מפרץ חיפה עו"ד שרית גולן

אנו קוראים לעיריית חיפה להכריז על מצב חירום אקלימי ואקולוגי!

97% ממדעני האקלים אומרים: אנחנו בעיצומה של קריסה אקלימית חסרת תקדים.

כדור הארץ התחמם וממשיך להתחמם כתוצאה משריפת נפט, פחם וגז טבעי, ואנו ניצבים בפני השלכות קטסטרופליות על המערכות האקולוגיות שמקיימות אותנו.

אי אפשר לחכות יותר. הקונצנזוס המדעי קובע כי יש חלון הזדמנויות קצר מאד ואחרון למניעת הקריסה על ידי שינויי מדיניות מקיפים - הזמן לפעול הוא עכשיו.

הניסיון מרחבי העולם מראה כי השלטון המקומי הוא המקום הטוב ביותר להתחיל להניע מחויבות ממשלתית לפעולה בנושא מצב החירום האקלימי. מאז ההכרזה הראשונה של עירייה על מצב חירום אקלימי ב 2016, הצטרפו להכרזה זו ולפעולות הקשורות בה במעל 1,400 ערים, רשויות ומועצות ברחבי העולם .

לעירייה יש תפקיד גדול בביטול פליטות הפחמן ברחביה ובשמירה על שטחים ירוקים שמסייעים להוצאת גזי חממה מהאוויר. יתרה מזאת, על ידי הכרזה על מצב חירום אקלימי, העירייה מייצגת אל מול המדינה את הקריאה של תושביה להגיב למצב החירום האקלימי.

מה אנחנו דורשים?

הכרזה מידית על מצב חירום אקלימי ואקולוגי.
פעולה מידית: לאחר הכרזת מצב חירום אקלימי, אנו דורשים מהעירייה לפתח תכנית מצב חירום אקלימי ולהטמיע את פעולות מצב החירום בכל האסטרטגיות, התכניות והפעולות של העירייה במטרה להפחית פליטות את גזי החממה למאזן אפס עד 2025.
שקיפות ושיתוף הציבור: אנו דורשים מעיריית חיפה להקים אסיפות אזרחים לאקלים ולצדק סביבתי, תוך שלושה חודשים ממועד ההכרזה, שייעצו לעייריה בנוגע לפתרונות המשבר האקלימי.
למה דווקא חיפה?

חיפה מתמודדת אתגרים סביבתיים ייחודיים: זיהום האוויר הגבוה בארץ, הקרבה לריכוז תעשיות פטרוכימיות מזהמות (תשלובת בז"ן ונוספות) במפרץ חיפה. הקרבה לאסדת לוויתן, אתגר השמירה על יערות הכרמל והחופים. יותר מכל עיר אחרת בארץ, תושבי חיפה חשים על בשרם את השלכותיהן של התעשיות המזהמות.

ומאידך - חיפה מובילה בהרבה תחומים בהם שאר מדינת ישראל עדיין מדשדשת: חיים משותפים בין יהודים וערבים, חופש דת ועוד. ברוח דומה מתבקש שחיפה תהיה הרשות הראשונה להצטרף למגמה העולמית ושהכריז על מצב חירום אקלימי ואקולוגי.

אנחנו יודעים שזה אפשרי! חיפה – הכריזי על מצב חירום אקלימי ואקולוגי!!!


על החתום:

המרד בהכחדה מעגל חיפה

מגמה ירוקה חיפה

החברה להגנת הטבע חיפה

הורים למען אקלים

עומדים ביחד – מעגל אקלים חיפה

המרכז למחקר סביבתי חיפה

עמותת צלול

עמותת שומרי הבית

הקואליציה לבריאות הציבור - מנקים את מפרץ חיפה

סביבתית

עדכונים

2020-02-11 22:20:25 +0200

הגעתם ל-100 חתימות

2020-02-10 19:11:49 +0200

הגעתם ל-50 חתימות

2020-02-10 16:11:48 +0200

הגעתם ל-25 חתימות

2020-02-10 14:06:05 +0200

הגעתם ל-10 חתימות