Skip to main content

To: פרקליטות המדינה

חיי מבקשי מקלט שווים

ההקלה בעונש של אביתר דמרי שהכה למוות את מבקש המקלט, הבטום זרהום, משדר מסר ברור לחברה הישראלית שחיי אדם אינם שווים כאשר מדובר במי שאינו יהודי. אנו דורשות ודורשים שהעונש יהיה הולם למעשה האכזרי שנעשה.

תמונה: צילום מסך מ- Youtube.

Why is this important?

בית המשפט המחוזי הרשיע בהסדר טיעון את אביתר דמרי, שהכה למוות את מבקש המקלט, הבטום זרהום, בפיגוע בתחנה המרכזית בבאר שבע באוקטובר 2015. לפי ההסדר, הפרקליטות תבקש להטיל עליו כמה חודשי מאסר, אף שהעונש המרבי על עבירה זו הוא שבע שנים.

באוקטובר 2015 הבטום שהה בבאר שבע לצורך חידוש אשרת השהייה שלו. איתרע מזלו ובשעה שבה המתין לאוטובוס חזרה למושב בו עבד, אירע פיגוע טרור בתחנה המרכזית. לאחר שנורה על ידי מאבטח ברגליו, נותר הבטום מנוטרל על הרצפה. מצלמות האבטחה של התחנה לכדו איך ההמון מיהר להכות למוות את הבטום שחשדו שהוא המחבל. הבטום נבעט שוב ושוב בראשו ובגופו וספג ספסלים בראשו בעוד הוא שכב ודימם. איש לא גילה חמלה כלפי האדם חסר האונים ששכב גוסס בעוד ההמון מבצע בו לינץ׳.

אני תהיתי לא אחת על המחשבות שחלפו בראשו של הבטום בעודו שוכב שם על הרצפה - בקשת המקלט שלו ״זכתה״ למענה ברור מידי אותם מבצעי הלינץ׳.

לא ייתכן שקיים ספק בליבו של אדם הצופה בהקלטות ההבטחה שנעשה מעשה לינץ׳ באדם חסר ישע.
קשה להשתחרר מהתחושה שלו הבטום לא היה פליט חסר מעמד, בית משפט לא היה מקל כך עם הנאשמים שביצעו את אשר מיוחס להם.

הסדר טיעון הוא בגידה של הפרקליטות באמון הציבור. זאת לא החברה הישראלית שבה אנו רוצים לחיות - עליהם לקחת בחשבון את התפקיד שלהם בייצוג הציבור ולדרוש עונש הולם למעשה האכזרי שנעשה.

חתמו עכשיו על העצומה כדי לדרוש מהפרקליטות לא לא לעשות דיל מאחורי הגב על חשבון מבקשי המקלט ולא להקל את העונש של אביתר דמרי, אחד מארבעת הנאשמים לביצוע הלינץ׳.

למידע נוסף:
https://www.haaretz.co.il/news/law/1.6659328

Updates

2018-11-20 08:51:39 +0200

100 signatures reached

2018-11-20 02:05:34 +0200

50 signatures reached

2018-11-19 19:21:59 +0200

25 signatures reached

2018-11-19 17:42:34 +0200

10 signatures reached