Skip to main content

To: שרת הפנים איילת שקד וראש הממשלה נפתלי בנט

קליטת פליטים מאוקראינה ללא תנאים ובלי הגבלות

כעת נדרש מעשה של חמלה והצלה כפי שהעם היהודי היה זקוק לו. בעבר. עלינו לזכור את וועדת אוויאן! ישראל חייבת לפתוח את שעריה לפליטים מכל הדתות, ללא תנאים, ללא ערבונות וללא בירור כוונות, כפי שעושות זאת מדינות אירופה וארה״ב - הצטרפו אלי לדרישה משרת הפנים לקבל כל פליט מאוקראינה ולהציל את חייהם!

Why is this important?

**עדכון 15.3**
הציבור הישראלי נחוש לאפשר לפליטי המלחמה באוקראינה למצוא מקלט בישראל. הלחץ הציבורי הוביל לשיפור מסוים במתווה של משרד הפנים - אבל ההגבלות שנשארו מיותרות ומבישות. דווקא בעת הזאת, כשכל העולם מתגייס לקלוט פליטים מאוקראינה - ממשלת ישראל מגבילה כניסה של פליטים.
קרוב ל-30 אלף פעילות ופעילים של ״זזים״ דורשים לבטל כליל את המתווה ולאפשר לכל אדם הבורח מהמלחמה למצוא כאן מקלט זמני ובטוח. בין אם הוא יהודי או לא יהודי. סירוב כניסה וגירוש מישראל בימים אלו הוא מעשה אכזרי וחסר היגיון - אסור לנו לגרש מכן פליטי מלחמה. אנחנו נמשיך במאבק על שינוי מדיניות קליטת הפליטים ופתיחת שערי ישראל לכל פליט.

אף אדם איננו בורח מביתו אם אינו חייב! קליטת פליטי מלחמה היא מעשה הומניטרי. מי שמרגיש הזדהות עם בני אדם נרדפים, ללא בית וחסרי כל, ובוודאי בני העם היהודי שעברו את הפליטות ואת ההתנסות בגבולות שננעלו לפניו, לא יוכל לשתוק אל מול המדיניות הנוכחית של ישראל.
מדינות העולם מתגייסות לעזרת האזרחים האוקראינים, מקצות להם מקלטים ואשרות עבודה ותושבי מדינות אירופה מארחים פליטים בביתיהם.
ישראל מטיפה לעולם על זכרון השואה ולקחיה, אך סוגרת את שעריה, ולא בפעם הראשונה, בפני אנשים שעומדים מול סכנת חיים מיידית.
הצטרפו אלי לדרישה מראש הממשלה נפתלי בנט ומאיילת שקד, שרת הפנים, לאפשר לכל פליט מאוקראינה להיכנס לישראל מיד וללא תנאים.

Updates

2022-03-04 06:55:56 +0200

20,000 signatures reached

2022-03-03 10:41:48 +0200

10,000 signatures reached

2022-03-03 07:10:46 +0200

5,000 signatures reached

2022-03-02 22:06:11 +0200

1,000 signatures reached

2022-03-02 21:57:08 +0200

500 signatures reached

2022-03-02 20:33:48 +0200

100 signatures reached

2022-03-02 16:44:15 +0200

50 signatures reached

2022-03-02 13:19:28 +0200

25 signatures reached

2022-03-02 12:11:27 +0200

10 signatures reached