Skip to main content

אל: ד"ר ינון בודה - מ"מ מנהל בית החולים הדסה

כולנו עם ד״ר מחאג׳נה

השב את ד״ר אחמד מחאג׳נה לעבודתו ופרסם התנצלות פומבית

למה זה חשוב?

הנהלת בית חולים הדסה עדיין לא התנצלה והשיבה את ד"ר אחמד מחאג׳נה לעבודתו - זאת לאחר שהושעה שלא בצדק רק בגלל היותו פלסטיני.

ד"ר מחאג'נה הושעה בטענה שהוא חילק ממתקים למטופל בן 16 אשר ביצע פיגוע דקירה. אפילו אחרי שארגון הימין הקיצוני ״בצלמו״ הודה שכל הסיפור שקרי, מ״מ מנהל ביה״ח ינון בודה, מסרב להחזירו לעבודה, להתנצל ולהודות באחריות בית החולים לפרשה מביכה זו.

ברור לנו שד״ר מחאג׳נה לא הושעה בגין חלוקת הממתקים למטופל, אלא בגלל היותו פלסטיני, לכן מיותר לציין שהעדויות שיצאו מן השימוע של הרופא לגמרי סותרות את הסיפור המגוחך.
לא הגיוני שמוסד עם שם עולמי המציג עצמו כ"מופת לדו-קיום" מפטר רופא מצטיין כי הוא ממוצא פלסטיני.

מדובר כאן בגזענות, אפליה וקלות הדעת! קראו עכשיו להדסה להחזיר את ד״ר מחאג׳נה לעבודה ולהתנצל בפניו על התנהלותם המבישה.

עדכונים

2022-12-08 10:51:22 +0200

הגעתם ל-25 חתימות

2022-12-07 16:55:43 +0200

הגעתם ל-10 חתימות