Skip to main content

אל: שרת המשפטים איילת שקד

כולנו שוברים שתיקה, כולנו נגד הכיבוש

כולנו שוברים שתיקה, כולנו נגד הכיבוש

די לרדיפה הפוליטית ונסיונות ההשתקה של שוברים שתיקה!

למה זה חשוב?

הפרקליטות הודיעה השבוע על סגירת תיק החקירה בעניין דובר "שוברים שתיקה" בחשד שהכה פלסטיני בעת שירותו הצבאי.

במסגרת ניסיונות ההשתקה וההפחדה של הימין, החל כבר מזמן מסע רדיפה נגד ארגון שוברים שתיקה. כחלק מניסיונות ההפחדה, הוכרז לפני מספר חודשים על פתיחת חקירה נגד דין יששכרוף דובר הארגון, בעקבות עדותו על תקיפה אלימה של פלסטיני.
מעולם לא ראינו כזאת התלהבות מלחקור הפרות זכויות אדם ואלימות כלפי פלסטינים תחת כיבוש. אחרי חקירת ראווה ומסע יח״צ נגד הארגון, הודיעו השבוע בפרקליטות על סגירת התיק מחוסר אשמה. לאחר ההודעה התברר כי המשטרה לא חקרה עד נוסף לאירוע, שדווקא מאשר את דברי יששכרוף.

אבל הפרקליטות הולכת בדרכה של איילת שקד - אותה לא מעניין הצדק או השמירה על זכויות אדם של פלסטינים, אלא רדיפה פוליטית וסתימת פיות. את הכיבוש אי אפשר לתחזק בלי שגרה של אלימות. מי שרוצה לדאוג לזכויות של פלסטינים, יכול לסיים את הכיבוש במקום לרדוף את מי שמתנגדים לו.

פעם אחר פעם מנסים לערער על האמינות והלגיטימיות של שוברים שתיקה וארגונים הפועלים נגד הכיבוש. הפעם זה על ידי הצגתו של דין כשקרן, אבל חוץ מאלה שהיו נוכחים במקום- לאף אחד לא ידועים הפרטים המדויקים של מה קרה בשטח. מי שרוצה להסיט את הדיון מהעיקר- מציאות הכיבוש, יבחר להתעסק בשאלה האם דין כן או לא דובר אמת. אבל אנחנו יודעים ויודעות שלא הרצון לחשיפת האמת מניע את ממשלת הימין, אלא הרצון להשתיק כל ביקורת על הכיבוש.

מול נסיונות ההשתקה אנחנו נעמוד יחד ונגיד- כולנו שוברים שתיקה, וכולנו נגד הכיבוש.


הסיבה שהצטרפתי

  • בימים של רדיפה פוליטית והתקרנפות חשוב לעמוד לצד הנאבקים בכיבוש.
  • חתמתי בגלל ההשתקה הכללית של כל מי שמבקר את מדיניות הממשלה
  • ממשלה מטורפת שרודפת את מי שחושפים מה קורה בצבא ובשטחים, חייבים לעמוד נגד זה

עדכונים

2017-11-20 22:53:27 +0200

הגעתם ל-100 חתימות

2017-11-20 14:21:39 +0200

הגעתם ל-50 חתימות

2017-11-20 12:37:02 +0200

הגעתם ל-25 חתימות

2017-11-20 11:48:02 +0200

הגעתם ל-10 חתימות