Skip to main content

אל: שר החינוך מר יואב גלנט

לא בבית ספרנו - שימוע דחוף למנהל מיידה האבנים!

אנו, מנהלות ומנהלים ,מורות ומורים, מחנכות ומחנכים והורים , הזדעזנו לראות שמנהל בית הספר התורני כפר בתיה ברעננה תועד מיידה אבנים בפרעות בלוד. אנו קוראות לך לזרז את הבדיקה ולזמן בדחיפות את המנהל לשימוע לפני פיטורין .

למה זה חשוב?

אנו, מנהלות ומנהלים ,מורות ומורים, מחנכות ומחנכים והורים, הזדעזנו לראות שמנהל בית הספר התורני כפר בתיה ברעננה תועד מיידה אבנים בפרעות בלוד.
אנו קוראות לך לזרז את הבדיקה ולזמן בדחיפות את המנהל לשימוע לפני פיטורין .
לא יתכן שמנהל הפועל באלימות יחנך תלמידים ויהיה חלק מקהילת המחנכים והמורים במדינת ישראל.
תפקידנו כמורים לחנך את תלמידותינו ותלמידינו לשלום, חמלה, צדק, סובלנות, אחווה ולאי אלימות בין כל בני האדם.
לקריאה נוספת וצפייה בסרטון - https://www.kan.org.il/item/?itemid=105980

יזמו ופתחו את הקמפיין:
יפעת בן דב- מורה
טלי מזרחי- מורה
נועה דוידיאן-דוקטורנטית


הסיבה שהצטרפתי

  • איש חינוך חייב להיות דוגמא ומופת. התנהגות אלימה אינה דרך ודוגמא לחינוך ילדחנו. איש חינוך חייב להישאר ניטראלי .
  • מנהל / מורה אמור לשמש דוגמה ולא להתנהג בצורה כזו
  • כמנהל ודמות שאמורה להיות חינוכית האיש הוא בושה וחרפה לדת למגזר ולאנושיות בכלל.

עדכונים

2021-05-20 07:59:25 +0300

הגעתם ל-1,000 חתימות

2021-05-19 22:08:50 +0300

הגעתם ל-500 חתימות

2021-05-19 17:14:33 +0300

הגעתם ל-100 חתימות

2021-05-19 16:37:28 +0300

הגעתם ל-50 חתימות

2021-05-19 16:22:58 +0300

הגעתם ל-25 חתימות

2021-05-19 16:12:17 +0300

הגעתם ל-10 חתימות