Skip to main content

אל: צוות המשא ומתן הקואליציוני של מפלגת הליכוד

לא על חשבוננו!

דחו על הסף את דרישת הציונות הדתית ויהדות התורה לעגן בחקיקה אפליה מגדרית. הפרדה זו אפליה!

למה זה חשוב?

הבוקר (20.11) פורסם שהציונות הדתית ויהדות התורה דורשות מהליכוד לעגן בחקיקה שהפרדה מגדרית באירועים ציבוריים לא תיחשב אפליה(!).

החשש מתוצאות הבחירות הופך למציאות, והנשים כרגיל, הן הראשונות על הכוונת. לא ניתן למגמות ולמדיניות החשוכה הזו לעבור. "הפרדה" מגדרית תמיד נופלת על הנשים - אם זו ילדה שלא יכולה לשחק בליגה כי הקבוצה מולה לא מוכנה לשחק עם בת, או אישה שלא יכולה לשבת בקדמת האוטובוס. נשים מודרות מהמרחב הציבורי כל הזמן. הפיכת התופעה המפלה הזו לחוקית היא מסוכנת ומפחידה.

הצטרפו לקריאה: נפרד זה לא שווה! זכויות נשים הן זכויות אדם, וכשכוחות קיצוניים מנסים להפלות נשים בחסות החוק, אנחנו חייבות וחייבים לפעול. הצטרפו עכשיו לקריאה לצוות המו"מ הקואליציוני של הליכוד לדחות את דרישת הציונות הדתית ויהדות התורה ולהגן על הזכות הבסיסית של נשות ישראל לשוויון. אפשר לעצור את החקיקה המסוכנת אם נפעל עכשיו כל עוד המו"מ נמשך. הוסף.י את שמך ושתפ.י לכל עבר:

עדכונים

2022-11-22 11:08:56 +0200

הגעתם ל-50,000 חתימות

2022-11-21 17:57:46 +0200

הגעתם ל-20,000 חתימות

2022-11-21 15:51:33 +0200

הגעתם ל-10,000 חתימות

2022-11-21 14:16:22 +0200

הגעתם ל-5,000 חתימות

2022-11-21 10:47:03 +0200

הגעתם ל-1,000 חתימות

2022-11-21 10:01:03 +0200

הגעתם ל-500 חתימות

2022-11-21 08:59:09 +0200

הגעתם ל-100 חתימות

2022-11-21 08:33:40 +0200

הגעתם ל-50 חתימות

2022-11-21 08:19:25 +0200

הגעתם ל-25 חתימות

2022-11-21 08:11:42 +0200

הגעתם ל-10 חתימות