אל: משה לאון

לא לביטול הנת״ץ בדרך חברון!!!

נתיב התחבורה הציבורית בדרך חברון חיוני למשתמי הדרך, גם לרכבים ציבוריים וגם ולרכבים פרטיים. הוא מונע פקקים ואסור לבטל אותו. ציבורי לפני פרטי!!!

למה זה חשוב?

כי הרחוב הזה משפיע על כל ירושלים. זה נת״ץ ארוך והוא קיים לא סתם