Skip to main content

אל: שר התרבות והספורט, חילי טרופר

לא לביטול פרוייקט "רקדן-ית ואמן-ית בקהילה"

לא לביטול פרוייקט "רקדן-ית ואמן-ית בקהילה"

מצא את התקציב הדרוש לפרוייקט "רקדן-ית ואמן-ית בקהילה" והמשך לתמוך בפרויקט חשוב ומשמעותי זה!

למה זה חשוב?

הקמנו את העצומה הזאת מתוך צעקת חירום וכאב - ההחלטה על ביטול פרויקט הדגל המשמעותי של משרד התרבות והספורט "רקדן-ית ואמן-ית בקהילה" לאחר שני עשורים של פעילות !!!

הפרויקט הזה חשוב הן מבחינה קהילתית-חברתית, הן מבחינה אמנותית-חינוכית והן מבחינה מנהיגותית! הפרוייקט מסייע ומנגיש אמנות וריקוד לקהילות מוחלשות בפריפרייה - ילדים עם צרכים מיוחדים, נוער בסיכון, אסירות, ילדי רווחה, א.נשים עם מוגבלויות פיסיות ורגשיות, אוטיסטים, קשישות-ים, נוער מהחברה הערבית-הבדואית ועוד.

כל כך כואב שבהנף יד ביטלו פרויקט זה, בתקופה משברית וקשה שכזו, בה הקהילות הלוקחות בו חלק צריכות במיוחד את המפגשים הללו, זקוקות להם, ומצפות להם!

בפרויקט "רקדן-ית ואמן-ית בקהילה" משתתפים-ות מאות אמנים ואמניות עצמאיים ועשרות אלפי אנשים בקהילות - מקריית שמונה ועד הערבה - אשר עובדים-ות בצורה תהליכית ומתמשכת לאורך כל השנה.

מדובר בפרויקט שהביא הרבה אור וריפוי לאלפי אוכלוסיות מוחלשות שזקוקות לכך דרך הכלים של תנועה ויצירה.
הפרויקט ייצר מפגשים ורגעים שהם כמו נס - נערה שהתביישה לדבר ולנוע החלה לרקוד, ילד שחשש ממגע נפתח וקיבל ביטחון, אסירות קיבלו שיעורי תנועה ויצרו הופעה והרגישו חיות ואנושיות ועוד אינספור דוגמאות שמנכיחות את הכח שבמפגש חומל ומעצים באמצעות האמנות.

בימים אלו של חוסר ודאות קיצונית, המשכיות הפרויקט חיונית על מנת להציע מרווח נשימה לקהילות קשות יום רבות ברחבי המדינה, ולאמנים-יות עצמאיים-יות אשר גם מתמודדים-ות עם מצוקה כלכלית.

אנו רואות ורואים בך - ח"כ השר חילי טרופר, כמי שצריך להוביל את הדרישה להרחיב פרויקטים מרחיבי שיוויון כגון אלה, ולא כמי שיניח חרב על צווארם ועל צווארנו, אמניות ואמנים, קהילות ברחבי הארץ.

אנו מזמינותים את כל מי שרואה בחשיבות הפרויקט להצטרף ולחתום עמנו, בדרישה להשאיר פרויקט אמנותי אקטיביסטי חינוכי מנהיגותי קהילתי זה ואף להרחיבו, במיוחד בעת המורכבת הזו.

עזרו לנו להגיע למינימום 1,000 חתימות -
חיתמו על העצומה, ביחד נוכל להצליח!


הסיבה שהצטרפתי

  • האמנות חשובה לחיי התושבים ויכולה להציל חיים.
  • נשמע לי חשוב וראוי
  • חשוב לא לסגור!

עדכונים

2020-09-22 13:39:59 +0300

כתבו עלינו בשיחה מקומית! על הפרויקט ועל המאבק החשוב למניעת סגירתו - https://www.mekomit.co.il/%d7%9e%d7%a9-%d7%94%d7%aa%d7%a8%d7%91%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%99%d7%98%d7%9c-%d7%90%d7%aa-%d7%a4%d7%a8%d7%95%d7%99%d7%a7%d7%98-%d7%90%d7%9e%d7%9f-%d7%95%d7%a8%d7%a7%d7%93%d7%9f-%d7%91%d7%a7%d7%94/
שתפו!

2020-09-19 10:55:26 +0300

הגעתם ל-1,000 חתימות

2020-09-15 14:04:00 +0300

הגעתם ל-500 חתימות

2020-09-14 20:24:49 +0300

הגעתם ל-100 חתימות

2020-09-14 19:58:56 +0300

הגעתם ל-50 חתימות

2020-09-14 19:44:44 +0300

הגעתם ל-25 חתימות

2020-09-14 19:34:24 +0300

הגעתם ל-10 חתימות