Skip to main content

To: חברת אל על

לא להדרת נשים באל על

אחר שמנכ״ל ניים איים להחרים את אל על, מנכ״ל על אל הגיב שהוא הורה ״על חידוד הנהלים בנושא ולהבא נוסע שייסרב לשבת ליד נוסע אחר יורד באופן מיידי מהטיסה". תודה לכל התומכים בקמפיין!

התנצלות בכל כלי התקשורת על הארוע המבזה שקרה במטוס אל על 22/06/2018 .בו נדרשו נוסעות לפנות מקומן לטובת נוסעים חרדיים, והתחייבות גורפת שאפליה כזאת לא תחזור על עצמה.

Why is this important?

לפני כמה ימים אירע המקרה המביש בו נוסעות בטיסת אל-על נדרשו על ידי צוות החברה לפנות את מקומן לטובת נוסעים חרדים. אל-על נכנעת ללחץ של גורמים קיצוניים, הצטרפו אלי על מנת למנוע אפליית נשים בטיסות, או אפלייה מסוג כלשהו.

אל על היא חברת תעופה לאומית,לא יתכן מצב שבו נוסע מסויים יהיה מועדף על פני אחר בשל אמונתו, מגדרו מוצאו או צבע עורו. לחרדים יש מקום כמו לכולנו, אבל לא על חשבון פגיעה באוכלוסיות אחרות.
ביחד נדרוש מהחברה התחייבות פומבית והבטחה שארועים מסוג זה לא יחזרו על עצמם.

Updates

2018-06-25 22:55:00 +0300

100 signatures reached

2018-06-25 19:53:34 +0300

50 signatures reached

2018-06-25 15:43:08 +0300

25 signatures reached

2018-06-25 13:20:14 +0300

10 signatures reached