Skip to main content

אל: ועדת הבחירות המרכזית

לא להסתה גזענית בשלטי בחירות!

לכבוד ועדת הבחירות המרכזית,
ברצוני להתלונן על הסתה לגזענות כנגד קהילת הלהט״ב בשלטי הפרסום של מפלגת נעם. אין מקום לגזענות בקמפייי בחירות ובכלל. אנא פעלו להסרת פרסומי השנאה לאלתר ולכך שלא יתאפשרו פרסומים כאלה כלל.

למה זה חשוב?

שנאה והסתה משתלטים על המרחב הציבורי כשהבחירות באופק. מפלגות כמו מפלגת נעם, חושבות שהכל מותר בבחירות ויש להבהיר להן שלא כך הדבר. בחירות לא נועדו לשסע את החברה. אנחנו כולנו צריכים להמשיך לחיות יחד גם לאחריהן ואין מקום להסתה גזענית בשם הבחירות ובכלל.

עדכונים

2019-07-21 20:33:19 +0300

הגעתם ל-25 חתימות

2019-07-21 06:41:27 +0300

הגעתם ל-10 חתימות