Skip to main content

אל: הרשות השנייה ורשת

לא להסתה לאלימות בשידור - השעו את אברי גלעד עכשיו!

שלחו עכשיו מכתב למנכ״ל רשת ולנציב תלונות הציבור ברשות השנייה: השעו את אברי גלעד עכשיו והעבירו מסר שלהסתה וגזענות אין מקום בחברה שלנו!

למה זה חשוב?

“יופי שמתנחלים עשו בלאגן בכפר. לפעמים צריך להפגין נוכחות אלימה” -אלו רק חלק מדברי ההסתה של אברי גלעד בתכנית הבוקר של רשת ב-1.12. אברי גלעד קרא בגלוי לפגיעה בחפים מפשע, אחרי שקבוצת מתנחלים ירתה למוות בחקלאי פלסטיני מהכפר קוסרא.

דברי ההסתה של גלעד עברו ללא תגובה, וביום שני מתנחלים חזרו לכפר קוסרא ופצעו עוד חקלאי פלסטיני באופן אנוש - האם צריך יותר מזה כדי להפסיק לתת במה להסתה הפרועה?!

פלסטינים נעצרים על פוסטים בפייסבוק שמאחלים בוקר טוב בגלל טעויות בתרגום, אבל אברי גלעד ממשיך לשדר כאילו לא קרה כלום, ומסרב להתנצל על דבריו. בואו נשלח אימייל ישיר לנציב תלונות הציבור של הרשות השניה ולמנכ״ל רשת בדרישה להשעות את אברי גלעד, עד שיחזור בו.

עדכונים

2017-12-05 20:51:48 +0200

הגעתם ל-1,000 חתימות

2017-12-05 17:20:27 +0200

הגעתם ל-500 חתימות

2017-12-05 15:06:49 +0200

הגעתם ל-100 חתימות

2017-12-05 14:42:16 +0200

הגעתם ל-50 חתימות

2017-12-05 14:01:45 +0200

הגעתם ל-25 חתימות

2017-12-05 13:54:03 +0200

הגעתם ל-10 חתימות