Skip to main content

אל: ח"כ בני גנץ, יו"ר כחול לבן

לא לממשלת אחדות תחת נתניהו

לא לממשלת אחדות תחת נתניהו

קיים את הבטחת הבחירות העיקרית שלך - לא לממשלה תחת נתניהו.
ישראל נמצאת במשבר חוקתי ודמוקרטי דרמטי. נתניהו מנצל את משבר הקורונה כדי להיאחז בשלטון, לשתק את הרשות המחוקקת ואת הפיקוח על הממשלה, לשתק את הרשות השופטת ולשלוט שלטון יחיד עם סממנים של דיקטטורה.
רוב אזרחיות ואזרחי ישראל הצביעו בעד ממשלה בראשותך. אל תבגוד באמונם!

למה זה חשוב?

ֿלמעלה ממחצית המצביעות והמצביעים העניקו לך את המנדט להקים ממשלה. זאת, לאור ההתחייבות הנחרצת שלך אישית ושל כחול לבן כולה שלא לשבת תחת נתניהו, שפועל בכל האמצעים להרס הדמוקרטיה הישראלית. כניסת כחול לבן לממשלה תחת נתניהו היא בגידה באמון של כל המצביעות והמצביעים הללו.

ההבטחה לא לשבת תחת נתניהו היא תכלית קיומה של כחול לבן, והיא הסיבה העיקרית לתמיכה העצומה שקיבלתם. הפרה של ההבטחה הזאת תביא לאובדן שארית האמון הציבורי במשטר הדמוקרטי. הדבר יוביל לאנרכיה, וההיסטוריה מראה שזו מובילה לדיקטטורה. האם אתה מוכן לשתף פעולה עם ההפיכה השלטונית של נתניהו ושותפיו?!

הקרב על הדמוקרטיה הוא הקרב החשוב ביותר שבו נלחמתם אתה וחבריך מאז ומעולם. כל הסכנות שחוויתם במלחמות מחווירות בפני הסכנה הקיומית שבה המדינה נמצאת כעת. הבטחת שישראל לפני הכל. אנו מצפים ממך שתקיים את הבטחתך.

רוב הישראליות והישראלים עומד מאחוריך ונותן לך מנדט; עשרות אלפי אזרחיות ואזרחים מכל שכבות הציבור מבקשים לסייע לך בכל דרך – בפניה לבג"צ, בהפגנות, במחאות, בהסברה.

ניצבת בפניך הזדמנות היסטורית חד פעמית. מעטים הא.נשים שניצבת בפניהם חובה וזכות בסדר גודל כזה. אם תצמח לתוך תפקידך ההיסטורי, שמך יונצח לעולם כמי שהציל את ישראל מעצמה ברגע הגורלי ביותר שידעה מיום הקמתה. אם תיסוג ותוותר על המערכה – שמך ייזכר לדיראון עולם, דרכך הפוליטית תסתיים, והכישלון הזה יאפיל על כל הישגיך בעבר.

חוקק מייד את החוקים הנדרשים כדי להציל את ישראל מעצמה; הקם ממשלה, גם אם ממשלת מיעוט; והתחל בתהליך הריפוי של ישראל. אל תבגוד באמון שנתנו בך – אנחנו, למעלה ממחצית האזרחיות והאזרחים של ישראל.


הסיבה שהצטרפתי

  • ביבי חייב לעוף החוצה מפוליטיקה
  • הליכה עם נתניהו פוגמת באמינות של גנץ. הייתה הבטחה מפורשת לא לשבת עם נתניהו המושחת
  • כי בשעת משבר צריך מנהיג שמאמינים לו ובו. ולא מנהיג נאשם בשוחד, מירמה והפרת אמונים.

עדכונים

2020-03-22 21:56:30 +0200

הגעתם ל-1,000 חתימות

2020-03-22 08:31:30 +0200

הגעתם ל-500 חתימות

2020-03-21 21:17:18 +0200

הגעתם ל-100 חתימות

2020-03-21 20:54:37 +0200

הגעתם ל-50 חתימות

2020-03-21 20:24:21 +0200

הגעתם ל-25 חתימות

2020-03-21 19:35:12 +0200

הגעתם ל-10 חתימות