Skip to main content

To: יו״ר האופוזיציה יאיר לפיד וחברי האופוזיציה

לא לפשרות, לא לכניעה, לא להפיכה המשטרית!

לא מדברים ולא מתפשרים עד שהחקיקה נעצרת לחלוטין וה״רפורמה״, על כל סעיפיה, יורדת מסדר היום.

Why is this important?

הנשיא הרצוג הציע פשרה והזמנה להידברות על ה״רפורמה המשפטית״, אבל אי אפשר להתפשר על רבע או על שליש דמוקרטיה.

אסור לנו להתבלבל - נאום הרצוג הוא ספין מתואם היטב עם הקואליציה ומבין השורות נשמעים קולותיהם של נתניהו ודרעי, רוטמן ולוין. הרצוג בחר צד וזה הצד הלא נכון.

זהו רגע קריטי למחאה שלנו - הם מנסים לשבור אותנו עכשיו ולפורר את ההתנגדות בדיבורים ריקים על אחדות, בזמן שהם ממשיכים במרץ בהליך חקיקה מזורז שיכונן כאן משטר של עריצות הרוב, שבו הזכויות של אף אחת ואחד מאיתנו אינן מוגנות. הממשלה נכונה ל״פשרה״ בסעיפים שוליים של הרפורמה כדי לאשר את העיקר - פוליטיזציה של מינוי השופטים שתבטל את עצמאות מערכת המשפט והכפפתה לגחמות הממשלה, שתהנה מכוח בלתי מרוסן.
הלחץ הציבורי וההפגנות מוכיחים את עצמם ומערערים את נתניהו, שנשמע לחוץ ולחיץ מתמיד. מפגן הכוח העצום של הפגנת הענק בירושלים נתן את הגב הנחוץ ללפיד, שהתנה בצדק את ההידברות בעצירה מוחלטת של הליך החקיקה - וזה הזמן להמשיך בכל הכוח.
לא ניכנע ולא נתפשר - אין לנו הפריבילגיה לוותר על הדמוקרטיה ועל העתיד שלנו: עוצרים את החקיקה, מורידים את ״הרפורמה״, על כל סעיפיה, מסדר היום.
הוסיפ.י את שמך לדרישה מהאופוזציה שלא לנהל משא ומתן על הדמוקרטיה שלנו ולעצור את ההפיכה המשפטית.

Updates

2023-02-15 21:23:15 +0200

100 signatures reached

2023-02-15 20:40:37 +0200

50 signatures reached

2023-02-15 16:27:28 +0200

25 signatures reached

2023-02-15 11:54:24 +0200

10 signatures reached