To: ראש מועצה מקומית זכרון יעקב

לא לקיים אירועים בהפרדה!

אנחנו, תושבים ותושבות זכרון יעקב דורשים שתצהיר/י שבזכרון לא יתקיימו אירועים בהפרדה מגדרית בציבור.

Why is this important?

ראש עיריית ת״א-יפו קיבל החלטה אמיצה וקבע העירייה לא תאפשר הפרדה באירוע המתוכנן של חב״ד, ״משיח בכיכר״. בית המשפט המחוזי עקף את החלטת ראש העירייה, וקבע כי יש לקיים את האירוע של חב״ד כמתוכנן.
בתגובה, ראש עיריית ת״א-יפו, רון חולדאי, הצהיר בצורה חד משמעית כי בעתיד לא תהיה כל הפרדה מגדרית במרחב הציבורי בתל אביב-יפו וכי העירייה תתנגד לכל יוזמה מסוג זה.

המאבק למען שוויון הוא של כולנו ובכל מקום, לא רק בת״א! אנו פונים לראש העיר כדי שגם בעיר שלנו לא יתקיימו אירועים בהפרדה מגדרית במרחב הציבורי. חב״ד וארגונים דתיים קיצוניים אחרים רוצים שנתרגל להפרדה והדרת נשים.

להדרת נשים ואפליה במקומות ציבוריים ששייכים לכולנו אין מקום בעיר שלי - את השינוי כולנו יכולות ויכולים להוביל.

חתמו עכשיו על העצומה כדי לדרוש מראש העיר שלנו לא לקיים אירועים בהפרדה!

זכרון יעקב

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Links