To: ראש המועצה מטה יהודה

לא לקיים אירועים ציבוריים בהפרדה!

אנחנו, תושבים ותושבות מועצה אזורית מטה יהודה דורשים שתצהיר שבתחום שיפוט המועצה האזורית מטה יהודה לא יתקיימו אירועים ציבוריים בהפרדה מגדרית.

Why is this important?

בעקבות ההפרדה בין נשים לגברים בעצרת של חב״ד בכיכר רבין שבוע שעבר, ראש עיריית ת״א-יפו, רון חולדאי, הצהיר בצורה חד משמעית כי בעתיד לא תהיה כל הפרדה מגדרית במרחב הציבורי בתל אביב-יפו וכי העירייה תתנגד לכל יוזמה מסוג זה.

המאבק למען שוויון הוא של כולנו ובכל מקום, לא רק בת״א! אנו פונים לראש המועצה כדי שגם בישובי המועצה שלנו לא יתקיימו אירועים בהפרדה מגדרית במרחב הציבורי. חב״ד וארגונים דתיים קיצוניים אחרים רוצים שנתרגל להפרדה והדרת נשים.

להדרת נשים ואפליה במקומות ציבוריים ששייכים לכולנו אין מקום במועצה האזורית מטה יהודה. את השינוי כולנו יכולות ויכולים להוביל!

חתמו עכשיו על העצומה כדי לדרוש מראש העיר שלנו לא לקיים אירועים בהפרדה!

מטה יהודה

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Links