Skip to main content

To: ראש הממשלה ושר התקשורת

לא לסגירת תאגיד השידור - לא להחרבת התקשורת הציבורית

הממשלה דוהרת לסגור את תאגיד השידור הציבורי, ולא במקרה. המטרה ברורה - לאיים על אנשי חטיבת החדשות: או שתהפכו לשופרות שלנו, כמו בערוץ 14, או שנסגור לכם את הבסטה. זה לא במקרה שהצעדים הראשונים של הממשלה הם דריסת התקשורת הציבורית והחרבת מערכת המשפט. אלה שני צדדים של אותו מטבע - צעדים מוכרים לכינון משטר של עריצות הרוב שלא ניתן להעביר עליו ביקורת.

Why is this important?

עדכון - 20.2.2023:
הממשלה אולי הקפיאה כלפי חוץ את התכנית לסגירת תאגיד השידור ״כאן״, אך לא כך במציאות. שר התקשורת שלמה קרעי זימן לאחרונה לפגישה עובדים בתאגיד לשיחה, כשהמטרה היא סגירת שלוש תחנות רדיו בבעלות התאגיד והעברתן לידיים פרטיות. הם מנסים לרסק את הדמוקרטיה לאט לאט ולחרב את התקשורת הציבורית - ואנחנו לא ניתן להם. נמשיך לעקוב, לעדכן ולהתנגד למהלך המסוכן הזה.

״מה שווה התאגיד אם אנחנו לא שולטים בו״, אמרה מירי רגב ב-2016, ועכשיו האיום הזה עומד להתממש - מי שלא מיישר קו עם השלטון, יאבד את קולו. חברתה למפלגה, שרת ההסברה הטרייה גלית דיסטל אטבריאן רק נכנסה לתפקיד וכבר שוקדת על קמפיין ״הסברה״ גרנדיוזי לרפורמה המשפטית של יריב לוין, תעמולה ממשלתית שמטרתה להעניק לגיטימציה להחרבת מערכת המשפט.

תאגיד ״כאן״ הוא גוף תקשורת חזק, יצירתי, מקורי ומגוון, שנותן במה למגוון תכנים ואוכלוסיות - ממש כמו הציבור הישראלי. השתקת התאגיד היא למעשה השתקת הציבור. ניאבק כדי שימשיכו להיות כאן תכנים מקוריים, מלהיבים ומחדשים, כדי שימשיך להיות גוף תקשורת שמחוייב לבטא מגוון קולות ואוכלוסיות, כדי שימשיך להיות גוף תקשורת מרכזי ששייך לציבור, ובעיקר - כדי שנמשיך להיות דמוקרטיה. ממשלת נתניהו מבקשת לרסק את האיזון בין הרשויות ולקחת לעצמה כוח בלתי מוגבל. לא נסכים לכך.

חתמו עכשיו והפיצו לכל עבר - אסור לתת להם לסגור את תאגיד השידור הציבורי!

Updates

2023-01-29 10:23:30 +0200

100,000 signatures reached

2023-01-22 17:22:12 +0200

50,000 signatures reached

2023-01-21 10:05:13 +0200

20,000 signatures reached

2023-01-20 16:48:21 +0200

10,000 signatures reached

2023-01-20 11:57:18 +0200

5,000 signatures reached

2023-01-19 21:45:14 +0200

1,000 signatures reached

2023-01-19 20:16:50 +0200

500 signatures reached

2023-01-19 18:58:38 +0200

100 signatures reached

2023-01-19 18:40:56 +0200

50 signatures reached

2023-01-19 18:27:44 +0200

25 signatures reached

2023-01-19 18:22:11 +0200

10 signatures reached