Skip to main content

אל: ראש העיר - חיים ביבס

לא מחכים לאסון הבא בכבישי שכונת השבטים - רוצים פסי האטה עכשיו!!

מר ביבס היקר, השבוע נדרסה עוד חתולה ביתית, מני רבות, ברחובות שכונת השבטים. העדרם של פסי האטה, שהוכחו כגורם ממתן במהירות הנסיעה, מאפשרים נסיעה פרועה ברחובות השכונה. מעבר לשברון הלב של משפחת החתולה, מדובר בסכנת חיים אמיתית ומיידית לחיי התושבים אדם כחיה כאחד. גם כאן, הכתובת על הקיר ואנו תושבי השכונה לא נסכים שדם ילדינו או החיות שלנו יהיה הפקר ושחס וחלילה יקרה אסון ואז פתאום ימצאו הפתרונות התחבורתיים. רגע לפני הבחירות המוניציפליות הקרובות יש בידך עוד לסייע ולהשפיע. עיני תושבי השכונה נשואות אליך בתחינה לעזרה במיגור הקטל בכבישי השכונה בעזרת התקנת פסי האטה ברחובותינו שהאפקטיביות שלהם ידועה כיום לאחר שימוש של שנים רבות בארץ ובעולם.
בחתימתם מבקשים ממך אנשי ונשות השכונה - פסי האטה עכשיו!!

למה זה חשוב?

מטרת הקמפיין היא לחייב את עיריית מודיעין להתקין באופן מיידי פסי האטה ברחובות שכונת השבטים כדי להפחית את מהירות הנסיעה ולמנוע אסונות וקטל בחיי אדם וחייה כאחד.

עדכונים

2023-06-18 13:20:02 +0300

הגעתם ל-100 חתימות

2023-06-18 10:31:09 +0300

הגעתם ל-50 חתימות

2023-06-18 09:59:47 +0300

הגעתם ל-25 חתימות

2023-06-18 09:46:48 +0300

הגעתם ל-10 חתימות