Skip to main content

אל: גיא סודרי, עורך ראשי, המהדורה המרכזית קשת 12

לא נותנים לסיקור המוטה והמגמתי של הכתב עופר חדד (ערוץ 12) לעבור מסדר היום

אנו קוראים לעורך הראשי גיא סודרי, לזמן את הכתב עופר חדד לבירור בנוגע להצגת העובדות, הסיקור המגמתי והמוטה, שעושה עוול לסטנדרטים העיתונאיים הגבוהים של ערוץ 12, בכתבה ששודרה ב 28.10.19 בנוגע לעימות אלים בין מתנחלים ופלסטינים שהתרחש במאחז הבלתי חוקי ״שירת העשבים״, ממנו יוצאות בדרך קבע פעולות אלימות ולא חוקיות כנגד פלסטינים תושבי האזור.

למה זה חשוב?

הציבור בישראל לא יודע מה קורה מעבר לקו הירוק בארץ המאחזים וההתנחלויות.
את המידע שלו הוא צורך מכלי התקשורת, ביניהם ערוץ 12. הכתב עופר חדד בחר להציג את המאחז הבלתי חוקי כ״חוות בודדים״, ואת המתנחל התוקף כ״צעיר״.

לכלי התקשורת יש אחריות להציג את הדברים כהווייתם, ולתת הקשר לדברים. הכתב עופר חדד התעלם ממספר עובדות מרכזיות על האירועים כפי שהתרחשו, ועל המקום עצמו - למשל העובדה שבאופן קבוע סובלים פלסטינים תושבי האזור מתקיפות אלימות של יושבי המאחז. בכך הוא חוטא למקצועו.

הצגת מאחזים בלתי-חוקיים כ"חוות בודדים", ואת אותו מתנחל כ"צעיר", כמוה הצגת מחבלים יהודיים כ"נערים" ומעשי טרור כ"תג מחיר". אנו מצפים מחדשות 12 לשמור על הסטנדרטים והאתיקה העיתונאית, לזמן את חדד לבירור על הסיקור המגמתי והמוטה.

עדכונים

2019-10-31 18:19:18 +0200

הגעתם ל-25 חתימות

2019-10-31 13:57:48 +0200

הגעתם ל-10 חתימות