Skip to main content

אל: ראש עיריית תל אביב-יפו, רון חולדאי

לא פותחים את שנת הלימודים ללא ילדי תכנית היל״ה - כי אין אופציה אחרת

רון חולדאי, ראש עיריית תל-אביב יפו - אנו, הורים ומורים החיים בעירך, מצפים לתמיכתך וקוראים לך להירתם למאבק למען תכנית היל"ה. שנת הלימודים תשפ״א לא יכולה להפתח ללא 8000 נערים ונערות שיזרקו לרחוב אם לא ניקח אחריות, נאחד כוחות למען חברה דמוקרטית שיוויונית ואיכפתית.

למה זה חשוב?

כי זהו החינוך היחיד עבור אלפי תלמידים, וקרש הצלה של ממש.
כי חברה נאורה נמדדת קודם כל בחתירה לשוויון הזדמנויות, ובהגנה על החלש.
כי זאת תכנית שמהווה תחנת הצלה אחרונה עבור נוער שנמצא על סף נשירה ממסגרות חינוכיות.
כי, שוב, לילדי תכנית היל״ה אין אלטרנטיבה אחרת.
כי להשקיע בחינוך זה כסף קטן לעומת התמורה שנקצור בהמשך ולעומת עלויות השיקום והקצבאות של מי שייפול בלי תכנית היל״ה.
 כי זה אומר שלמרות שלכולם מגיע חינוך חינם הממומן ע"י המדינה, פרויקט היל"ה ממומן כחינוך משלים ולכן התיקצוב שלו נמצא תמיד בסימן שאלה.
כ 8000 תלמידים לומדים במסגרת התוכנית. ולכן אם תיסגר אלפי תלמידים ייזרקו פשוטו כמשמעו לרחוב.

שאלו את עצמכם:
- איך זה שהכסף מצוי בשפע עבור מטרות שונות, אבל לא לתקצוב נוער בסיכון?
- איך מעזים לשחק משחקי כח פוליטיים על גבם של אלה שאין להם יכולת לצעוק?
- איך אפשר להפלות ולהחליט למי יש זכות ללמוד ולמי לא.

כולנו ביחד יכולים לשנות!

עדכונים

2020-08-18 16:49:02 +0300

מחר, יום רביעי ב 13:00 בעזריאלי , תל אביב - נפגין יחד נגד סגירת תכנית היל"ה. לפרטים והסעות:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScI0vdm-AGQYuzYIo9MnY7OkZU7toZM3ewiX4rpGLblxl1cHw/viewform

2020-08-15 17:50:46 +0300

הגעתם ל-1,000 חתימות

2020-08-14 21:03:57 +0300

הגעתם ל-500 חתימות

2020-08-14 18:24:17 +0300

הגעתם ל-100 חתימות

2020-08-14 18:10:26 +0300

הגעתם ל-50 חתימות

2020-08-14 18:07:16 +0300

הגעתם ל-25 חתימות

2020-08-14 18:04:11 +0300

הגעתם ל-10 חתימות