Skip to main content

אל: מנכ"ל רשת - אבי בן טל

לא שותקים לאברי גלעד - דורשים ממנכ"ל רשת 13 לשים סוף לגזענות

פנו עכשיו למנכ"ל רשת 13 אבי בן-טל ודרשו ממנו להפסיק לתת לאברי גלעד במה ומיקרופון חופשי להפיץ הסתה וגזענות ולסכסך בין האזרחים שחיים כאן.

למה זה חשוב?

הבוקר גילינו דרך ערוץ רשת13 שאברי גלעד חושב ש"הערבים רק זועמים וכועסים" ואין להם שום יכולות רגשיות אחרות. זאת לא הפעם הראשונה שהוא מפגין בורות, שנאה, גזענות והסתה כלפי ערבים ומיעוטים בתוכנית הבוקר של רשת13 והגיע הזמן שמנכ"ל הערוץ יספק תשובות לצופים שלו.

כמו אחרי כל מופע גזענות, אברי גלעד הספיק ״להתנצל״ - אבל לנו נמאס מעוד התנצלות ריקה מתוכן של אברי גלעד - אנחנו רוצים תשובות ופעולות ברורות של הערוץ והמנכ"ל שלו כדי לשים סוף לשידורים הרעילים והמסיתים האלה.

קראו עכשיו למנכ"ל רשת 13 אבי בן-טל ודרשו ממנו להפסיק לתת לאברי גלעד במה ומיקרופון חופשי להפיץ הסתה וגזענות ולסכסך בין האזרחים שחיים כאן.

עדכונים

2020-06-23 18:35:42 +0300

הגעתם ל-1,000 חתימות

2020-06-23 01:32:29 +0300

הגעתם ל-500 חתימות

2020-06-22 15:53:35 +0300

הגעתם ל-100 חתימות

2020-06-22 15:10:20 +0300

הגעתם ל-50 חתימות

2020-06-22 14:36:43 +0300

הגעתם ל-25 חתימות

2020-06-22 14:05:55 +0300

הגעתם ל-10 חתימות