Skip to main content

To: שרת החינוך, ד"ר יפעת שאשא-ביטון; שר האוצר מר אביגדור ליברמן

עוצרים את ביטול תכנית "סל תרבות" במשרד החינוך!

אשרו את תכנית "סל תרבות" לשנה הקרובה!

Why is this important?

כבר למעלה משלושים שנה תכנית "סל תרבות" מאפשרת לילדים מכל הארץ, ממגוון רקעים כלכליים וחברתיים לצפות בהצגות, תערוכות, מופעי מחול ומוזיקה ועוד שלל פעילויות כחלק ממערכת החינוך. כעת, תכנית סל תרבות עומדת בפני סגירה סופית ואסור שזה יקרה. עשרות עובדים בתכנית כבר קיבלו מכתבי פיטורים, ומשרד החינוך עדיין לא אישר את התכנית לשנת הלימודים שמתחילה ממש עוד רגע.
חשוב שילדים יחשפו לתרבות ואמנות ממגוון סוגים כחלק ממערכת החינוך. אם סל תרבות יסגר, רק ילדים ממשפחות בעלות אמצעים יוכלו להיחשף לתכני תרבות ואמנות בשעות הפנאי, ואילו ילדים ממשפחות מוחלשות לא יזכו לחשיפה הכל כך חשובה להעשרה ולהתפתחות שלהם. תרבות ואמנות הן של כולנו ואת מפעל "סל תרבות" יש להרחיב, לא לצמצם.

הצטרפו אלינו בקריאה לשרת החינוך ושר האוצר לאשר את התכנית לשנה הקרובה! שנת הלימודים מתחילה עוד רגע, לא נשאיר את הילדים שלנו ללא סל תרבות!

Updates

2022-08-11 05:16:09 +0300

1,000 signatures reached

2022-08-10 21:57:06 +0300

500 signatures reached

2022-08-10 20:49:03 +0300

100 signatures reached

2022-08-10 20:37:44 +0300

50 signatures reached

2022-08-10 20:32:18 +0300

25 signatures reached

2022-08-10 19:41:11 +0300

10 signatures reached