Skip to main content

אל: שרת החינוך, ד"ר יפעת שאשא-ביטון; שר האוצר מר אביגדור ליברמן

עוצרים את ביטול תכנית "סל תרבות" במשרד החינוך!

אשרו את תכנית "סל תרבות" לשנה הקרובה!

למה זה חשוב?

כבר למעלה משלושים שנה תכנית "סל תרבות" מאפשרת לילדים מכל הארץ, ממגוון רקעים כלכליים וחברתיים לצפות בהצגות, תערוכות, מופעי מחול ומוזיקה ועוד שלל פעילויות כחלק ממערכת החינוך. כעת, תכנית סל תרבות עומדת בפני סגירה סופית ואסור שזה יקרה. עשרות עובדים בתכנית כבר קיבלו מכתבי פיטורים, ומשרד החינוך עדיין לא אישר את התכנית לשנת הלימודים שמתחילה ממש עוד רגע.
חשוב שילדים יחשפו לתרבות ואמנות ממגוון סוגים כחלק ממערכת החינוך. אם סל תרבות יסגר, רק ילדים ממשפחות בעלות אמצעים יוכלו להיחשף לתכני תרבות ואמנות בשעות הפנאי, ואילו ילדים ממשפחות מוחלשות לא יזכו לחשיפה הכל כך חשובה להעשרה ולהתפתחות שלהם. תרבות ואמנות הן של כולנו ואת מפעל "סל תרבות" יש להרחיב, לא לצמצם.

הצטרפו אלינו בקריאה לשרת החינוך ושר האוצר לאשר את התכנית לשנה הקרובה! שנת הלימודים מתחילה עוד רגע, לא נשאיר את הילדים שלנו ללא סל תרבות!

עדכונים

2022-08-11 05:16:09 +0300

הגעתם ל-1,000 חתימות

2022-08-10 21:57:06 +0300

הגעתם ל-500 חתימות

2022-08-10 20:49:03 +0300

הגעתם ל-100 חתימות

2022-08-10 20:37:44 +0300

הגעתם ל-50 חתימות

2022-08-10 20:32:18 +0300

הגעתם ל-25 חתימות

2022-08-10 19:41:11 +0300

הגעתם ל-10 חתימות