Skip to main content

אל: שרי הממשלה וראשי ועדות הכנסת האחראים על ביטחון ורווחת הילד

אל תבואו לי בחלום - עושים סוף למעצרי הילדים בלילות

לכל הילדים מגיעות זכויות בסיסיות! אנו - הורים ומשפחות קוראים לכם לפעול באופן מיידי כדי להפסיק את המדיניות הפוגענית והלא חוקית של מעצרי הילדים הפלסטינים בלילות!

ההבדל בין האופן בו מתייחסת המערכת לקטינים ישראלים - שמקבלים זימון לחקירה, וקטינים פלסטינים - שנעצרים בפריצות ליליות לבתיהם, מוכיח כי מדובר בשיטה, כלי להרתעה, לזריעת אימה ולדיכוי. מעצרי הלילה הם חלק ממערך השליטה, ולכן הם מלווים בהפרת זכויות שיטתית ומכוונת.

שנו לאלתר את נהלי המעצר של קטינים בגדה המערבית וירושלים המזרחית בהתאם לעקרון טובת הילד וברוח חוק הנוער הישראלי. הורו מיד על עצירת פריצות ליליות של חיילים לבתים של קטינים פלסטינים.

למה זה חשוב?

הצטרפו אלינו - הורים ומשפחות מכל הסוגים, אחים ואחיות, דודים ואחייניות, אנשים שאכפת להן ולהם - בדרישה לשים סוף למעצרי הילדים בלילות. קראו לשרים ולח״כים האחראים על רווחת ובטחון הילד להחזיר לכל הילדים והילדות את החלומות לעתיד טוב יותר.

מדי שנה נעצרים בממוצע כ-3,000 קטינים פלסטינים בגילאים 12-17. רוב המעצרים מתבצעים באישון לילה: חיילים חמושים פורצים לבית הקטין וגורמים לבהלה, הרס וטראומה בקרב כל בני המשפחה – ביניהם קשישים וילדים נוספים.

מומחים בתחום בריאות הנפש מבהירים כי מעצרים סיטונאים, ובעיקר אלו המתרחשים באמצע הלילה, גורמים להשפעות נפשיות קשות לילדים ולסביבתם. הם הורסים את המרקם המשפחתי והחברתי, וגורמים לנזקים בלתי הפיכים לחברה הפלסטינית כולה. ההשפעה היא על העתיד של הילדים, של המשפחות שלהם, ושל כולנו.

לכל הילדים בעולם מגיעות זכויות בסיסיות. בוודאי ברגעים המורכבים ביותר בחיים שלהם. להיות חשוד בפלילים זהו רגע כזה שיכול לשנות את החיים של ילד או נער לנצח. כשמדובר בילדים ישראלים המדינה מכירה במורכבות המצב, ובמחוייבות שלה להגן על קטינים. לכן, בחוק הנוער (שפיטה, וענישה ודרכי טיפול)-תשל"א, 1971, ישראל דאגה לכך שקטינים יהיו זכאים להגנות מיוחדות הקבועות בחוק, והיא עושה כל שביכולתה כדי לטפל בהם מבלי לפגוע בעתידם שלא לצורך, גם כשהם נדרשים לחקירה. אבל המחויבות נעצרת כשמדובר בילדים פלסטינים.

הצטרפו גם אתם ואתן לדרישה של ״הורים נגד מעצרי ילדים״ מהשרים וראשי ועדות הכנסת - להפסיק, באופן מיידי, את מעצרי הילדים בלילות, למען העתיד של כולנו.

שר הבטחון, בני גנץ
שרת החינוך, יפעת שאשא-ביטון
שר הרווחה, מאיר כהן
שר הבריאות, ניצן הורוביץ
שר המשפטים, גדעון סער
השר לבטחון הפנים, עמר בר-לב
השר לשיתוף פעולה אזורי, עיסאווי פריג׳
יו״ר ועדת חוץ ובטחון, ח״כ רם בן ברק
יו״ר ועדת החוקה חוק ומשפט, ח״כ גלעד קריב
יו״ר ועדת החינוך התרבות והספורט, ח״כ שרן השכל
יו״ר ועדת העבודה והרווחה, ח״כ אפרת רייטן
יו״ר ועדת הבריאות, ח״כ עידית סילמן
יו״ר ועדת בטחון הפנים, ח״כ מירב בן ארי
יו״ד הוועדה המיוחדת לזכויות הילד, ח״כ מיכל שיר

Links

עדכונים

2022-04-05 12:48:17 +0300

הגעתם ל-1,000 חתימות

2022-03-24 23:40:28 +0200

הגעתם ל-500 חתימות

2022-03-22 01:21:37 +0200

הגעתם ל-100 חתימות

2022-03-21 21:29:23 +0200

הגעתם ל-50 חתימות

2022-03-21 16:58:21 +0200

הגעתם ל-25 חתימות

2022-03-21 15:27:16 +0200

הגעתם ל-10 חתימות