Skip to main content

To: ראש עיריית ירושלים, מר משה לאון, ראש מנח״י, יואב זימרן

אל תגרשו משפחות כדי לבנות בית ספר! יש פתרון אחר!

אנו, אנשי ונשות חינוך, וכן בוגרי ובוגרות מערכת החינוך, הורים ואף תלמידות ותלמידים, פונים אליך בבקשה דחופה, למנוע עוול קשה, מיותר ומזיק: לעצור מיד את הגירוש האכזרי והמיותר, ולמצוא פתרון הגון, הומני - וחינוכי באמת - לבניית מוסדות החינוך בשכונת שיח׳ ג׳ראח!

כבוד ראש העיר, כאנשי חינוך, ידוע לנו כי עיריית ירושלים בראשותך, ובהובלת ראש מנח״י, יואב זימרן, פועלת לצמצום הפער הבלתי נסבל במערכת החינוך בין מערב העיר למזרחה. לא ניתן לתקן עוול בעוול. לגזול, לגרש ולהרוס ביד אחת - ולבנות ולחנך ביד השנייה. אנא, אל תיתן ידך לפגיעה ההרסנית הזו במרקם העדין של אמון שמערכת החינוך הירושלמית מנסה לבסס.

Why is this important?

בימים אלו דורשת עיריית ירושלים את פינוין של שתי משפחות פלסטיניות, בנות 12 נפשות, מבתיהן בשכונת שייח ג'ראח, כחלק מתכניתה לבנות באזור בית ספר וגני ילדים.
האבסורד שבהקמת מוסד חינוכי במחיר של נישול משפחות, שלהן ילדות במערכת החינוך הירושלמית עצמה, הוא בלתי נסבל. השתלשלות העניינים מראה בבירור עד כמה העוול הזה מיותר וחסר כל הצדקה:

שתי המשפחות מתגוררת בבתים הללו מאז שנות החמישים של המאה הקודמת. בשנות השמונים סימנה העירייה את המגרש שעליו בנויים הבתים כמיועד למבני ציבור וב - 2017 הפקיעה אותו, והחלה בהליכים לפינוי המשפחות. זה נעשה למרות שתכנית הבינוי למוסדות החינוך במגרש אינה כוללת את בתי המשפחות וניתן לממש אותה גם בלי לגרש אותן מבתיהן.

יתר על כן, במרחק 500 מטרים מבתי המשפחות, נמצא מגרש ריק גדול שגם הוא מיועד בתכנית המתאר למבני ציבור!
בתוך שכונה שאוכלוסייתה הערבית סובלת ממחסור חמור במבני מוסדות חינוך, בחרה העירייה למסור את השטח לעמותה חרדית, לצורך בניית ישיבה גדולה. העמותה לא נדרשה לשלם עבור הזכות לבנות במגרש, והתוכנית שהיא הגישה לבניית הישיבה טרם אושרה. אם רק תרצה בכך, עיריית ירושלים יכולה לדרוש להחזיר לידיה את המגרש שוויתרה עליו, ולהשתמש בו לבניית מוסדות החינוך בלי לנשל, בלי לגרש, בלי להרוס.

הצטרפו עכשיו ויחד נקרא לראש העיר לעצור את הגירוש האכזרי והמיותר, ולמצוא פתרון הגון, הומני - וחינוכי באמת - לבניית מוסדות החינוך בשכונת שיח׳ ג׳ראח.

יחד נוכל למנוע עוול נוסף ומיותר בשייח׳ ג׳ראח, לעצור את הבערת השטח, ולקדם חינוך לסובלנות בלי להרוס את מרקם האמון שמנח״י ירושלים עמלה על בנייתו גם אצל תושבי מזרח העיר.
לא בונים בית ספר לתושבי מזרח ירושלמים הפלסטינים - על חורבות ביתה של משפחה מהשכונה!

Updates

2022-01-18 20:46:07 +0200

50 signatures reached

2022-01-17 21:49:23 +0200

25 signatures reached

2022-01-17 19:25:28 +0200

10 signatures reached