Skip to main content

אל: הנשיא, ראש הממשלה ורעייתו, ראש רשות ההגירה

אל תגרשו אותי!

פקחי ההגירה עצרו היום את אופרסינה קואנקה ואת בנה מייקל ג'יימס בביתם שביהוד. הילד לומד במסגרת חינוך מיוחד ועולה לכיתה ז'. הילד ואמו נמצאים ברגעים אלו במתקן המעצר בנמל התעופה בן גוריון, ועומדים בסכנת גירוש מיידי. זאת, חרף העובדה שהגישו ערר באמצעות עורך דין, וטרם נתקבלה הכרעה בעניינם. זהו המקרה הראשון הקיץ, בו משרד הפנים מבקש לממש צו גירוש שניתן לאם ולילד יליד ישראל, הלומד במערכת החינוך הישראלית. בשם האנושיות, בשם היהדות, אנו קוראים בזאת למדינת ישראל, לנשיא, לראש הממשלה, לרשות ההגירה: אל תשלחו ידכם אל הנער ואימו!

למה זה חשוב?

כי זה מעשה אכזרי ולא אנושי, לקרוע ילד מחברתו הטבעית והיחידה, ומה גם ילד בעל צרכים מיוחדים.

עדכון: הדיון יתקיים מחר אחרי הצהריים או מחרתיים. חיתמו, חיתמו וחיתמו! כל רגע קובע! אנו רוצים להגיש אלפי חתימות לנשיא ולשאר מכותבי העצומה, עוד לפני הדיון. אל תתנו לחרפה לקרות!

עדכונים

2019-07-24 16:30:28 +0300

הגעתם ל-10,000 חתימות

2019-07-22 11:05:12 +0300

הגעתם ל-5,000 חתימות

2019-07-21 21:30:48 +0300

הגעתם ל-1,000 חתימות

2019-07-21 20:51:30 +0300

הגעתם ל-500 חתימות

2019-07-21 20:12:10 +0300

הגעתם ל-100 חתימות

2019-07-21 20:07:43 +0300

הגעתם ל-50 חתימות

2019-07-21 20:06:22 +0300

הגעתם ל-25 חתימות

2019-07-21 20:05:53 +0300

הגעתם ל-10 חתימות