Skip to main content

אל: הנשיא, ראש הממשלה ורעייתו, ראש רשות ההגירה

אל תגרשו אותי!

אל תגרשו אותי!

פקחי ההגירה עצרו היום את אופרסינה קואנקה ואת בנה מייקל ג'יימס בביתם שביהוד. הילד לומד במסגרת חינוך מיוחד ועולה לכיתה ז'. הילד ואמו נמצאים ברגעים אלו במתקן המעצר בנמל התעופה בן גוריון, ועומדים בסכנת גירוש מיידי. זאת, חרף העובדה שהגישו ערר באמצעות עורך דין, וטרם נתקבלה הכרעה בעניינם. זהו המקרה הראשון הקיץ, בו משרד הפנים מבקש לממש צו גירוש שניתן לאם ולילד יליד ישראל, הלומד במערכת החינוך הישראלית. בשם האנושיות, בשם היהדות, אנו קוראים בזאת למדינת ישראל, לנשיא, לראש הממשלה, לרשות ההגירה: אל תשלחו ידכם אל הנער ואימו!

למה זה חשוב?

כי זה מעשה אכזרי ולא אנושי, לקרוע ילד מחברתו הטבעית והיחידה, ומה גם ילד בעל צרכים מיוחדים.

עדכון: הדיון יתקיים מחר אחרי הצהריים או מחרתיים. חיתמו, חיתמו וחיתמו! כל רגע קובע! אנו רוצים להגיש אלפי חתימות לנשיא ולשאר מכותבי העצומה, עוד לפני הדיון. אל תתנו לחרפה לקרות!


הסיבה שהצטרפתי

  • הם טובים בשביל לטפל בהורינו הקשישים, אבל לא בשביל להישאר כאן ולהקים משפחה? הם בסך הכל 100 אנשים, בואו נהיה גם אנחנו אנשים. לא אשכח איך מטפלת פיליפינית טיפלה בסבתי במסירות בשנותיה האחרונות והפכה לחלק ממשפחתנו. השאירה את ילדיה בארץ מוצאה ולא ראתה אותם שנים רבות. זה מצב בלתי נסבל. אם המדינה רוצה כח אדם מחול, עליה להסדיר בחוק את שהותו מתוך נקודת מבט אנושית.
  • אני החלטתי לחתום מפני שאני לא רוצה שיתפסו אותי ואני לא רוצה שיגרשו את החברים בגלל שיש להם להם פה משפחה חברים בית בית ספר וזה ממש חשוב להם כי הם נולדו כאן וגם אני פיליפינית ואני לא יודעת אם יתפסו אותי או לא
  • הוגש ערר יש לאפשר לדון בו. ככה פשוט. נסיון להתעלם מהערר מעיד על העדר תום לב.

עדכונים

2019-07-24 16:30:28 +0300

הגעתם ל-10,000 חתימות

2019-07-22 11:05:12 +0300

הגעתם ל-5,000 חתימות

2019-07-21 21:30:48 +0300

הגעתם ל-1,000 חתימות

2019-07-21 20:51:30 +0300

הגעתם ל-500 חתימות

2019-07-21 20:12:10 +0300

הגעתם ל-100 חתימות

2019-07-21 20:07:43 +0300

הגעתם ל-50 חתימות

2019-07-21 20:06:22 +0300

הגעתם ל-25 חתימות

2019-07-21 20:05:53 +0300

הגעתם ל-10 חתימות