Skip to main content

אל: ראש הממשלה, משרד הביטחון

עצרו את ההרס של חאן אל אחמר!

בטלו את תכנית הפינוי ומצאו הסדר אנושי והולם שמקובל על תושבי הכפר חאן אל אחמר

למה זה חשוב?

עדכון 2.10.2018: אחרי חודשים של מאבק משפטי, פוליטי, דיפלומטי והתארגנות של פעילים בשטח, בג״ץ נתן אור ירוק להריסת הכפר חאן אל אחמר. המדינה עשויה לפנות את הכפר בכל רגע והתושבים והתושבות קוראים לפעילים להגיע לשטח למשמרות מחאה וסולידריות.

עדכון 16.7.18: בג״ץ הקפיא את הריסת הכפר עד 1.8.2018 שיתקיים דיון נוסף על עתיד הכפר ולא הקדימה את התאריך גם לאחר בקשת המדינה. תהיו איתנו בקשר כדי להצטרף למשמרות מחאה בכפר: https://tinyurl.com/y7zod4uj

עדכון 5.7.18: הגירוש של עשרות משפחות מעבר לפינה. כוחות גדולים של צבא כבר מכשירים את השטח לקראת הגירוש - ורק קול זעקה עצום יכול לעצור את ההרס הנוראי שמאיים על תושבי חאן אל אחמר.

"זו ההזדמנות האחרונה לשנות את החלטת הממשלה. אם יהרסו לנו את הבית ואת בית הספר זה הסוף של הקהילה שלנו. אף אחד לא ידאג לעתיד של הילדים"
עיד אבו חמיס משבט הג'הלין

מי שנוסע מירושלים לכיוון ים המלח רואה אוהלים וצריפים רבים של קהילות בצדי הכבישים, רואה ולא רואה. רובנו איננו יודעים הרבה על האנשים החיים במתחמים האלה. בכפר חאן אל אחמר, שתושביו משבט הג'הלין גורשו מהנגב לאחר קום המדינה והתיישבו במקום שהיה באותה העת בשליטה ירדנית כבר מלפני חמישים שנה, תלויים צווי הריסה על הבתים ובית הספר שהקימו לעצמם. ביוני הקרוב המדינה צפויה לממש את צווי ההריסה.

בשנת 2009 הוקם בכפר בית ספר לילדי שבט הג'הלין, לאחר שבמשך שנים ילדי השבט לא למדו כלל, או נסעו לשם כך ליריחו ולאבו דיס. בעזרת עמותה איטלקית בנו התושבים בית ספר מצמיגים ממולאים בוץ. המקום מטופח, נקי וירוק ותלמידים בתלבושת אחידה לומדים בכיתות. פאנלים סולריים על הגג מייצרים מעט חשמל, מספיק לתאורה ולמחשב אחד בחדר המנהלת. על רקע הבניה הגישו יישובי גוש אדומים עתירה לבג"ץ ובה דרשו כי המנהל האזרחי יהרוס את בית הספר.

לאחר שלושת העתירות הראשונות שנדחו, בספטמבר 2017 הודיעה המדינה לבג"ץ כי היא מתכוונת להרוס את בית הספר וכן את בתיהן של כמה עשרות המשפחות שגרות מסביבו ולהעבירן למתחם שנמצא בתוך האזור העירוני של אבו דיס. הצעה זו אינה ישימה מבחינת אנשי הג'הלין בשום צורה: למרות שהקרקע המוצעת באבו דיס הוכרזה כאדמת מדינה, בעליה לא השלימו עם כך והם מתנגדים בתוקף ליישוב הבדואים על קרקע שמבחינתם היא פרטית ושייכת להם. עירית אבו דיס אף העבירה איום ברור לבני השבט לבל יעזו להתיישב במקום. ברור לגמרי שקהילת הג'הלין לא תוכל לעבור למקום בו הם כה מאוימים ולא רצויים. בנוסף, יישובם בצפיפות באזור עירוני יביא להרס תרבותם ואורחות חייהם, ולאיבוד מקורות תעסוקתם המסורתיים.

אנו פונים אל ממשלת ישראל לממש כלפי בני הג'הלין מדיניות של ערכי מוסר, צדק, שוויון וזכויות אדם. יש לחדול מההתעמרות בהם, הנמשכת עשרות בשנים, ולאפשר להם לחיות על פי אורחות חייהם, להתפרנס ולחנך את ילדיהם באופן שאינו שונה מזה של היהודים החיים בשכנותם. בכל הסדרה של התיישבותם יש להקשיב להם ולצרכיהם ולהגיע להסדר המוסכם על התושבים. על מדינת ישראל לנהוג בקהילת הג'הלין כבבני אדם שווי זכויות.

Links

עדכונים

2018-04-23 12:35:14 +0300

הגעתם ל-1,000 חתימות

2018-04-22 20:02:35 +0300

הגעתם ל-500 חתימות

2018-03-21 23:15:36 +0200

הגעתם ל-100 חתימות

2018-03-21 12:51:59 +0200

הגעתם ל-50 חתימות

2018-03-20 20:23:09 +0200

הגעתם ל-25 חתימות

2018-03-20 17:53:45 +0200

הגעתם ל-10 חתימות