Skip to main content

אל: הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה – מחוז הדרום

אל תשאירו אלפי בני אדם ללא קורת גג!

אל תשאירו אלפי בני אדם ללא קורת גג!

מצאו פתרונות דיור למאות אנשים שהרכבת תעבור על בתיהם, הקימו תחנות רכבת בקרבת היישובים הבדואים ושפצו את הגשרים המסוכנים מיד!

למה זה חשוב?

בשבוע הבא אמורה הוועדה לתכנון ובנייה לאשר את התוכנית לשדרוג קו הרכבת בין באר שבע לדימונה, שבמסגרתה יהרסו מאות בתים בכפרים הבדואים הלא מוכרים, ואלפי אנשים יישארו ללא קורת גג וגם - ללא תחנת רכבת אחת שתשרת את האוכלוסייה הבדואית.

המועצה האזורית לכפרים הלא מוכרים בנגב, ארגון עדאלה ועמותת במקום הגישו לוועדה התנגדויות, שדורשות שהתוכנית לא תקודם במתווה הנוכחי בלי מציאת פתרון תכנוני הוגן המוסכם על התושבים ובלי הכרה בזכויותים החוקתיות. זאת באמצעות הסדרת המגורים במקום, סלילת דרכי גישה חלופיות, שיפוץ הגשרים המסוכנים שהמסילה צפויה לעבור תחתם והקמת תחנות רכבת ביישובים הבדואים.

בואו נראה לוועדה, שאחראית על האינטרס הציבורי, שאנחנו כחברה לא מסכימים שהתחבורה הציבורית תשרת רק את האוכלוסייה היהודית בדרום, ושקידומה יבוא על חשבון האוכלוסייה החלשה ביותר באזור.

הצטרפו עכשיו לקריאה לוועדה לקבל את ההתנגדויות ולא להשאיר אלפים ללא קורת גג:
לקריאה נוספת: https://zaz.im/go/5Gka0k

עדכונים

2021-04-21 09:29:18 +0300

הגעתם ל-100 חתימות

2021-04-20 06:57:00 +0300

הגעתם ל-50 חתימות

2021-04-19 14:20:57 +0300

הגעתם ל-25 חתימות

2021-04-19 12:34:25 +0300

הגעתם ל-10 חתימות