Skip to main content

To: הנהלת המרכז הרפואי הדסה עין כרם

להחזיר את הכירורג דר' אחמד מחאג'נה לאלתר לעבודתו בב"ח הדסה

אנו הח"מ רופאים, חוקרים, צוות פרה-רפואי ועובדי בריאות והציבור המודאג
עוקבים בדאגה רבה וזעזוע עמוק אחרי התנהלות הנהלת בית החולים הדסה עם ד"ר אחמד מחאג'נה. במיוחד עקב ההחלטה לפטר אותו על רקע האשמות גזעניות, שכבר ברור לכולם שאין להן כל בסיס, ומבקשים להחזירו לאלתר לעבודתו כרופא מקצועי ואמין שמשרת את כל בני העדות והעמים באשר הם בבית חולים בירושלים.

نحن الموقعين أدناه نطالب بعودة د. احمد محاجنة لعمله فورا، كطبيب مهني ومخلص يخدم جميع مرضاه دون تمييز.

"ועזרתם לאדם החולה באשר הוא חולה אם גר אם נכרי ואם אזרח אם נקלה ואם נכבד."
שבועת הרופא

התנהלות הנהלת בית החולים הדסה מעלה שאלות מהותיות שנוגעות לאתיקה רפואית ומהות המקצוע רפואה עצמו. השאלה מה הוא היחס הדרוש של צוות רפואי כלפי החולים שלו? האם כל המטופלים אמורים לקבל יחס שוויוני ואנושי אשר לא שואל על שם החולה והמוצא שלו, אלא דואג למצבו הבריאותי, ומעניק לו את השירות האמין מכל הלב, האם על זה שופטים ד"ר מחאג'נה.

המרכז הרפואי הדסה בירושלים מטפל באלפי חולים ערבים כיהודים, ומתגאה שהוא מעניק יחס שוויוני לכולם. זאת גם הנחת היסוד שאמורה להנחות את הרופאים והצוות המטפל וההנהלה של בית החולים, אם מתייחסים בגזענות כלפי רופא והיותו ערבי, מה המסר שרוצים שיגיע לחולים.

דר מחאג'נה הוא רופא מסור לא היה מעורב בשום אופן במה שיוחס לו. הוא לא חילק אוכל למטופלים ולא ממתקים. הוא טיפל בכל החולים במחלקה בה הוא עבד ללא הבחנה וללא אפליה. הערכת צוות רפואי אמורה להיות לאור עבודתו המקצועית והאנושית, ללא אפליה על שום רקע, כך אנו מקווים שיהיה היחס שלכם כלפי כל העובדים במרכז הרפואי.

אנו קוראים להנהלת בית החולים להחזיר מידית את דר' אחמד מחאג'נה לעבודתו המקצועית והאמינה ולמחוק הכתם השחור הזה.

Why is this important?

מה שנעשה לדר' אחמד מחאג'נה יכול להגיע לכל אחד מאתנו.
اليوم د. احمد، لكن هذا خطر يطالنا جميعا.
من الآت بالدور
התערבות הפוליטיקה בעבודת הרופאים היא סכנה לכולנו.

Links

Updates

2022-12-09 16:53:58 +0200

10,000 signatures reached

2022-12-08 19:49:01 +0200

5,000 signatures reached

2022-12-08 14:45:09 +0200

1,000 signatures reached

2022-12-08 14:06:50 +0200

500 signatures reached

2022-12-08 12:09:38 +0200

100 signatures reached

2022-12-08 11:40:18 +0200

50 signatures reached

2022-12-08 11:18:57 +0200

25 signatures reached

2022-12-08 11:11:26 +0200

10 signatures reached