Skip to main content

To: הרשות השניה

הורידו את הפרסומת המטעה של אגודת אפרת מהאוויר!

ניצחנו!!! מעל 1000 פעילים ופעילות הצטרפו לקריאה וגרמו לרשות השניה לקבוע כי עמותת אפרת לא תוכל להמשיך לשדר את הפרסומת עד שלא תשקף שכל אישה שתפנה אליהם לייעוץ תדע שמטרות העמותה הם לעודד לידה ולהילחם בהפלות.

הסירו לאלתר את הפרסומת המטעה של אגודת אפשרת ואל תאפשרו את שידורה בלא הבהרה מדוייקת של מטרות האגודה.

Why is this important?

בימים אלו משודרת ברדיו הפרסומת של אגודת אפרת בה נאמר כך – "שוקלת לבצע הפלה? לייעוץ, עזרה ותמיכה כלכלית פני לאפרת..."

על פי כללי הרשות השנייה, בעל זיכיון לא ישדר ביודעין או ברשלנות תשדיר פרסומת המכיל במפורש או במשתמע טענה שאינה אמת.

אגודת אפרת חרטה על דגלה מאבק בהפלות, וודאי שאין בכוונתה לסייע בידי מי שמבקשת לבצע הפלה, אלא רק לפעול לכך שאותה אישה לא תבצע הפלה כלל. פרסומת זו מטעה בכוונה ובזדון את ציבור השומעות, ויש פה כדי רמייה של ממש בעיקר כלפי נשים מוחלשות, צעירות וכאלה שנמצאות במצוקה אמיתית ומחפשות מזור.

יש להסיר לאלתר את הפרסומת ולא לאפשר את שידורה בלא הבהרה מדוייקת של מטרות האגודה.

Updates

2018-05-16 16:26:13 +0300

Petition is successful with 1,092 signatures

2018-05-01 11:01:55 +0300

1,000 signatures reached

2018-04-29 13:36:11 +0300

500 signatures reached

2018-04-26 20:06:34 +0300

100 signatures reached

2018-04-26 13:26:26 +0300

50 signatures reached

2018-04-26 11:48:23 +0300

25 signatures reached

2018-04-25 21:31:36 +0300

10 signatures reached