Skip to main content

אל: מנכ״ל משרד החינוך, שר החינוך, ועדת החינוך של הכנסת

להוציא את תלמידי התיכון מתחת לאלונקה הפוליטית - מצאו מתווה אמיתי לבחינות הבגרות!

להוציא את תלמידי התיכון מתחת לאלונקה הפוליטית - מצאו מתווה אמיתי לבחינות הבגרות!

עשרות אלפי תלמידות ותלמידי י״א וי״ב ניגשים וניגשות לבחינות הבגרות בתוך משבר עולמי, ללא הכנה מתאימה! בחינות אלה הן בעלות השפעה מכרעת על עתידם, על בריאותם הנפשית ועל המשק הישראלי כולו, כשהם יהיו אלה שיאיישו את שוק העבודה בעוד מספר שנים. אנחנו דורשים ממשרד החינוך להוציא את תלמידות ותלמידי י"א-י"ב מתחת לאלונקה הפוליטית ולדאוג לפיתרון מתאים וברור, כדי שדור הקורונה יוכל לסיים את לימודיו בכבוד ולהתקבל ללימודים גבוהים.

למה זה חשוב?

כהורים לילדים וילדות שמשקיעים כל השנים בלימודים, איננו יכולים לעמוד מהצד בזמן שמשבר הקורונה גורם לפגיעה שאינה מידתית בהם, בחבריהם ובדור הזה כולו. הילדות והילדים שלנו לא לומדים באופן סדיר קרוב לשנה. הם אלה שאמורים לגשת בעוד חודשים ספורים לבחינות הבגרות והם אלה שהיקף השעות שלמדו בתקופה הזו אינו מאפשר להם להצליח. אנחנו דורשים שבחינות הבגרות בשנה הזו ישקפו את מספר השעות שנלמדו בפועל. אנו, כהורים, עדים לפער העצום בין המתרחש בשטח לבין מה שמשרד החינוך מכנה כיום "הקלות" בבגרויות. משרד החינוך מתנהל כאילו יש פיתרון לבעיה, ובפועל אין, ועשרות אלפי ילדות וילדים מופקרים. חיתמו והצטרפו אלינו לדרישה לפיתרון אמיתי וברור, בלי תירוצים, בלי קונפליקטים בין הגורמים השונים במשרד החינוך - כדי לתת לדור הזה את הגב שהוא זקוק לו. יש בנו אמון באנשי משרד החינוך והמועצה להשכלה גבוהה! הראו לנו את החזון החינוכי שלכם בפעולה אמיצה, שתאפשר לדור הזה להיבחן באופן הוגן ויתן להם ולכולנו את הסיכוי לעתיד טוב יותר!


הסיבה שהצטרפתי

  • بدناش بجروت بدكو نضيع؟ لما منتعلم بالزوم وفش فائدة ومنفهمش اشي وضغط كيف بدنا ننجح بالبجروت لما فش محفزات تخلينا نفهم وندرس والمعلمين اكثر منا” depressed “ وصراحة مش شايفة حدا عم بحسن بالوضع او بعطي حلول منطقية #لا لبجروت2021
  • הסבו את תשומת ליבי, אני מורה בתיכון
  • אנחנו רוצים עבודות מהיום... אם נכשלנו בבגרויות

עדכונים

2021-01-18 14:00:00 +0200

הגעתם ל-1,000 חתימות

2021-01-15 15:25:56 +0200

הגעתם ל-500 חתימות

2021-01-14 19:10:06 +0200

הגעתם ל-100 חתימות

2021-01-14 18:47:19 +0200

הגעתם ל-50 חתימות

2021-01-14 18:31:18 +0200

הגעתם ל-25 חתימות

2021-01-14 18:25:30 +0200

הגעתם ל-10 חתימות