Skip to main content

אל: שר האוצר אביגדור ליברמן, שרת הכלכלה אורנה ברביבאי

הכניסו את הלחם המלא לפיקוח מחירים! למען הבריאות של כולנו

הכניסו את הלחם המלא לפיקוח מחירים! למען הבריאות של כולנו

הלחם הלבן מזיק לבריאות שלנו. עד 30.9.21 ניתן להגיש התנגדויות לקראת שימוע ציבורי שיערך בוועדת המחירים בנוגע להמשך פיקוח המחירים על הלחם הלבן - בואו נדרוש מליברמן וברביבאי להכניס לסל המוצרים בפיקוח את הלחם המלא הבריא והמזין.

למה זה חשוב?

רבים ממוצרי המזון שנמצאים בפיקוח מחירים, הם מוצרים שמזיקים לבריאות של כולנו.
הלחם הלבן אינו מזין, הקמח הלבן אינו מכיל את החומרים המזינים שבגרעין החיטה המלא והוא בעיקרו עמילן, פחמימה פשוטה, שמתנהגת כמו סוכר בגופנו. קמח לבן הוא סוכר מעובד.

כיום אין דרך להתחמק מהלחם הלבן. אנחנו מקבלים אותו בפעוטון, בגן הילדים, בבית הספר, בישיבה, בצה"ל, בבית החולים, בבית האבות והתמחוי או במסגרת מוסדית כזו או אחרת. המדינה מפקירה את בריאותן של האוכלוסיות הפגיעות ביותר שלנו- תינוקות, זקנים, נזקקים וחולים שניזונים מלחם מזיק על בסיס יומיומי.

צריכת לחם לבן מקושרת לעלייה בסיכון לתמותה ולתחלואה ממחלות שכיחות באוכלוסייה ב25%!! אבל דווקא במוצר בסיסי כל כך בתרבות שלנו, המדינה בוחרת בלחם שמזיק לבריאות הציבור. הפיקוח מעודד את צריכתו של הלחם הלבן על פני הלחם המלא הבריא יותר והמזין.

הנגשת הלחם המלא לכלל האוכלוסייה והכנסתו לפיקוח מחירים תהיה פעולה למען שיפור בריאותם, רווחתם ואיכות חייהם של כלל האוכלוסיות בישראל. הכנסת הלחם המלא לפיקוח היא סמל, שישמש אבן דרך ראשונה ומשמעותית בדרך לסל מזון בסיסי מזין לכל. עכשיו יש לנו הזדמנות לעשות שינוי!

יש לנו כצרכנים כוח ציבורי עצום - בואו נפעיל אותו: עד ה-30.9 ניתן להגיש התנגדויות והתייחסויות לקראת שימוע ציבורי שיערך בוועדת המחירים כדי לדון בהמשך הפיקוח על הלחם הלבן. הצטרפו אלינו, קבוצה של צרכנים שפועלים יחדיו לקידום מערכות מזון מקיימות, מקומיות ומזינות בישראל וביחד נדרוש מהוועדה להעדיף את בריאות הציבור ולהכניס לפיקוח את הלחם המלא במקום הלחם הלבן המזיק!ֿ

מכתב הפנייה שלנו לשר האוצר- https://docs.google.com/document/d/1sOHJGMgAwKj_dG5xrXyjgwoNe4osoCz9aA1dhUM19Wo/edit?usp=sharing

נייר העמדה המלא- https://drive.google.com/file/d/1MB-KlOLZicxzWCbcTR17AFuFPQX3jLg1/view?usp=sharing

https://www.youtube.com/watch?v=50GfaAB-7Tc


הסיבה שהצטרפתי

  • כי הבריאות חשובה חשוב שמחיר הלחם הבריא יהיה הגיוני
  • למען בריאות כולנו, לא רק לעשירים
  • חשוב מאד שיהיה פיקוח גם על לחם מלא שכל בית יהנה מלחם בריאות‼️

עדכונים

2021-09-26 20:33:57 +0300

הגעתם ל-1,000 חתימות

2021-09-11 12:53:37 +0300

הגעתם ל-500 חתימות

2021-09-10 07:40:16 +0300

הגעתם ל-100 חתימות

2021-09-07 13:31:56 +0300

הגעתם ל-50 חתימות

2021-09-01 23:55:08 +0300

הגעתם ל-25 חתימות

2021-09-01 10:01:49 +0300

הגעתם ל-10 חתימות