Skip to main content

אל: בג״ץ

לפסול את חוקי ההפיכה המשטרית עכשיו!

זו ההזדמנות האחרונה לעצור את חוקי ההפיכה המשטרית - יחד נקרא לבג״ץ: פסלו את חוקי ההפיכה המשטרית עכשיו!

למה זה חשוב?

*עדכון 16.4.23: הכנסת בפגרה, אבל כפי שהצהירו שרים בכירים בממשלה, החקיקה לקידום ההפיכה המשטרית תתחדש מיד עם תום הפגרה, בתחילת מאי. לכולנו ברור שה״השהייה״ היא רק משיכת זמן בניסיון להשתיק את המחאה הציבורית. אנחנו ממשיכות/ים להיאבק בהפיכה המשטרית, עד שתבוטל.*

הכנסת אישרה את חוק הנבצרות ונתניהו הפך רשמית לשליט שאי אפשר להדיח.
הממשלה בבליץ של חקיקה ואם לא נתעורר עכשיו - נמצא את עצמנו בדיקטטורה עוד בחודש הקרוב. ארגוני החברה האזרחית כבר הכינו עתירות לבג״ץ נגד חוקי ההפיכה ועתירות נוספות מתגבשות. במצב הנוכחי אין דרך נוספת, בג״ץ חייב לקבל את העתירות ולפסול את חוקי ההפיכה המשטרית.

אסור לקנות את הספינים של הקואליציה על מתווה מרוכך. רוטמן, לוין ונתניהו רוצים להכפיף את מערכת המשפט לממשלה ולתת לה כח כמעט בלתי מוגבל. כל פשרה שהיא לא ביטול מלא של החוקים, פשוט לא מספיקה.
מאות אלפים יוצאים לרחובות כל שבוע ועמדת הציבור נגד ההפיכה היא ברורה, אבל הכנסת עומדת לצאת לפגרה והקואליציה מעבירה את החוקים כמה שיותר מהר. זאת ההזדמנות האחרונה להתנגד. הדבר היחיד שיעצור את חוקי ההפיכה המשטרית הוא פסילה בבג״ץ.

לפי ניתוחים של מומחים ומשפטנים מובילים, בג״ץ צפוי לפסול את החוקים - ותמיכת הציבור במהלך היא קריטית. השופטים חייבים להרגיש שהם מייצגים את הציבור הרחב ולכן אנחנו חייבים לגבות את המהלך ולהראות לשופטים שכולנו נגד החקיקה.

אם בג״ץ יפסול את החוקים, כוחות האכיפה יעמדו בפני משבר חוקתי ויצטרכו לבחור למי לציית: לחוק או למשטר. תמיכה ציבורית חד משמעית בפסילה, תיתן רוח גבית למשטרה ולכוחות האכיפה לעמוד לצד הציבור ולא לצד הממשלה.

אנחנו קוראות לשופטי בית המשפט העליון: אתם המוצא האחרון שלנו - פסלו את חוקי ההפיכה המשטרית עכשיו! אל תתנו למדינת ישראל להפוך לדיקטטורה שמוכפפת לכוחות שמרניים, שירחיבו את חוקי הדת, יעמיקו את הכיבוש ויפגעו בנשים ולהט״ב בלי שום אפשרות לביקורת ציבורית.

איך היא תועבר

בואו נגיע למאות אלפי חתימות ונגיש את העצומה, כולנו ביחד, ישירות לשופטי בג״ץ!

עדכונים

2023-03-25 07:31:50 +0300

הגעתם ל-50,000 חתימות

2023-03-23 12:17:17 +0200

הגעתם ל-20,000 חתימות

2023-03-23 10:37:38 +0200

הגעתם ל-10,000 חתימות

2023-03-23 09:47:54 +0200

הגעתם ל-5,000 חתימות

2023-03-23 09:03:09 +0200

הגעתם ל-1,000 חתימות

2023-03-23 08:56:49 +0200

הגעתם ל-500 חתימות

2023-03-23 08:51:00 +0200

הגעתם ל-100 חתימות

2023-03-23 08:50:15 +0200

הגעתם ל-50 חתימות

2023-03-23 08:49:39 +0200

הגעתם ל-25 חתימות

2023-03-23 08:49:15 +0200

הגעתם ל-10 חתימות