Skip to main content

אל: בג״ץ

בג״ץ - פסול את חוק ביטול עילת הסבירות!

אנו קוראים לבג״ץ: קבל את העתירות- ופסול את החוק לביטול עילת הסבירות!

למה זה חשוב?

** עדכון 6.9.23: ב-11.9.23 בשעה 18:00, ערב הדיון המכריע על העתירות נגד חוק ביטול עילת הסבירות, נעלה לבית המשפט העליון ונתייצב לצד שלטון החוק. ביחד, נראה לשופטות ולשופטים שיש להם גב לפעול באומץ ולפסול את החוק. הצטרפו אלינו.**

זו רעידת אדמה. הכנסת אישרה את ביטול עילת הסבירות - מרכיב מרכזי בחוקי ההפיכה המשטרית, שמחליש את הדמוקרטיה ונועד להכשיר שחיתות ממוסדת ומשטר של עליונות יהודית.

אבל אין לנו פריבילגיה להכנע והמאבק רק מתחיל: ארגונים שונים כבר מגישים עתירות לבג״צ שיש לו - עדיין! - את הסמכות לפסול את החוק.

מומחים משפטיים מאמינים שיש סיכוי שבג״צ יפסול את החוק, אבל זה לא יקרה בלי הגיבוי שלנו: השופטים חייבים להרגיש שהם מייצגים את הציבור הרחב ולכן אנחנו חייבים לגבות את המהלך ולהראות לשופטים שכולנו נגד החקיקה - הצטרפו עכשיו!

אם בג״ץ יפסול את החוקים, כוחות האכיפה יעמדו בפני משבר חוקתי ויצטרכו לבחור למי לציית: לחוק או למשטר. תמיכה ציבורית חד משמעית בפסילה, תיתן רוח גבית למשטרה ולכוחות האכיפה לעמוד לצד הציבור ולא לצד הממשלה.

אנחנו קוראות וקוראים לשופטי בית המשפט העליון: אתם המוצא האחרון שלנו - פסלו את חוקי ההפיכה המשטרית עכשיו! אל תתנו למדינת ישראל להפוך לדיקטטורה שמוכפפת לכוחות שמרניים, שירחיבו את חוקי הדת, יעמיקו את הכיבוש ויפגעו בנשים ולהט״ב בלי שום אפשרות לביקורת ציבורית.

זו מציאות שאי אפשר לחיות בה וההתערבות של בג״צ קריטית. כדי שנגיע ליעד, גם השם שלך צריך להופיע שם - הצטרפ.י עכשיו!

איך היא תועבר

אחרי שנגיע ל-150,000 חותמים, נגיע לבית המשפט העליון עם החתימות כדי לתת לשופטים גב ולהראות לממשלה שבשום מקרה לא נוותר ולא נקבל עלינו מרות של חוקים דרקוניים.

Links

עדכונים

2023-07-25 18:20:00 +0300

הגעתם ל-150,000 חתימות

2023-07-24 20:19:56 +0300

הגעתם ל-100,000 חתימות

2023-03-25 07:31:50 +0300

הגעתם ל-50,000 חתימות

2023-03-23 12:17:17 +0200

הגעתם ל-20,000 חתימות

2023-03-23 10:37:38 +0200

הגעתם ל-10,000 חתימות

2023-03-23 09:47:54 +0200

הגעתם ל-5,000 חתימות

2023-03-23 09:03:09 +0200

הגעתם ל-1,000 חתימות

2023-03-23 08:56:49 +0200

הגעתם ל-500 חתימות

2023-03-23 08:51:00 +0200

הגעתם ל-100 חתימות

2023-03-23 08:50:15 +0200

הגעתם ל-50 חתימות

2023-03-23 08:49:39 +0200

הגעתם ל-25 חתימות

2023-03-23 08:49:15 +0200

הגעתם ל-10 חתימות