Skip to main content

אל: שרת התחבורה, גב' מירב מיכאלי, וראש עיריית תל אביב, מר רון חולדאי

ילדי שפירא ונווה שאנן דורשים לפנות את תחנה מרכזית

הנדון: דרישת ילדי שפירא ונווה שאנן לפינוי מיידי של התחנה המרכזית בתל אביב-יפו
****עדכון 2.1.22****
מיכאלי וחולדאי חתמו ברגע האחרון על הסכם לפינוי התחנה שלמעשה ׳קובר׳ את פינוייה למשך שנים. אנחנו לא מוותרים ונמשיך להיאבק על פינוי של התחנה עד 2023, כפי שהובטח.. נעדכן בהמשך המאבק.

***עדכון 15.12.21***
אחרי שהבטיחו שהתחנה המרכזית תפונה עד סוף 2023, מתברר שראש העיר ושרת התחבורה לא חתמו על הסכם הפינוי של התחנה.
אם לא תצא הודעה מיידית של משרד התחבורה, חוזה השכירות על התחנה יוארך אוטומטית ותושבי השכונה ימשיכו לסבול מזיהום אוויר, מפשיעה ומהזנחה לעוד שנים.

כאות מחאה על הפרת ההבטחה הבוטה תתקיים היום, יום ד׳ 15.12.21, בשעה 17:30 הפגנה של פעילי דרום העיר מול עיריית תל אביב - בואו לעמוד עמם בסולידריות ולהראות לראש העיר שלא ניתן להזניח את תושבי הדרום.

ביום שישי הקרוב, 17.12.21 תתקיים שביתה בבית הספר שפירא ובאשכול הגנים, שתחל ב-11:00 בביה״ס ותתקדם כצעדת מחאה לכיוון גינת דה מודינה במחאה על הפרת ההבטחה, מוזמנות.ים להצטרף.

**עדכון .4.10.21**
משרד התחבורה והעירייה כבר הגיעו להסכמות אבל רשות מנהל מקרקעי ישראל מעכבת את פינוי התחנה המרכזית. אנחנו ממשיכים להפעיל לחץ. על שר הבינוי והשיכון אלקין ועל שר המשפטים, גדעון סער:
לשליחת הודעה לזאב אלקין: https://wa.link/jqi6ar
לשליחת הודעה לגדעון סער: https://wa.link/4py3ua
------------------
ילדי בתי הספר והגנים בשכונות שפירא ונווה שאנן דורשים ללמוד בסביבה בטוחה ונקיה מזיהום אוויר!

אין עוררין על כך שהתחנה המרכזית בתל אביב-יפו מהווה מפגע סביבתי. רק לאחרונה נרשמו חריגות משמעותיות בזיהום אוויר מאזור התחנה ונתונים מצביעים על פי שתיים תחלואת סרטן ולב לעומת שאר העיר. בנוסף, מזה שני עשורים שהתחנה ניצבת חסרת רישיון, בשל ליקויים בטיחותיים חמורים בביטחון מפני אש המהווים סכנה חמורה לבאי התחנה ולמי שנמצא בסביבתה.
במרחק של כמאה מטרים מהתחנה, ממש בחצר האחורית שלה, ממוקמים שני בתי ספר: בית הספר השכונתי שפירא ובית ספר שורשים; ועוד מספר גני ילדים. יום יום ילדים אלה נושמים את האוויר המזוהם מהתחנה המרכזית ונמצאים בקרבת מלכודת אש פוטנציאלית.
בימים האחרונים התבשרנו, בעיתונות ודרך מקורות רשמיים, כי התוכניות להעתקת התחנה המרכזית הושלמו. על פי הנאמר, נבחרו שטחים חלופיים זמניים לקליטת האוטובוסים עד שיעברו למסופי הקבע, ומשכך הוכשרה הקרקע להודעה על אי חידוש החוזה עם חברת התחנה המרכזית, הווי אומר - הפסקת פעילות התחנה כבר בסוף 2023.
אולם, בין משרד התחבורה לעיריית תל אביב-יפו מתנהל ויכוח בנוגע להקצאת 40 מיליון ₪ למימון פינוי התחנה. ממאבק זה, ככל ולא ייפתר, עתידים לצאת נפגעים ילדי בתי הספר והגנים, יחד עם שאר תושבי שכונות שפירא ונווה שאנן. מאבק זה, באם לא ייפתר, יקבע את פעילותה של התחנה המרכזית, על זיהום האוויר שלה, לעוד שנים רבות.

אנו החתומים מטה, הורים, ילדים ונוער, דורשים ממשרד התחבורה ועיריית תל אביב-יפו שלא לנהל קרבות על גבם של ילדים ולפעול לאלתר לפינוי התחנה ממקומה הנוכחי.

למה זה חשוב?

פינוי תחנה מרכזית יוכרע בימים הקרובים ויובא לאישור הממשלה. תמיכתם חשובה להבטיח את זכותם של הילדים לאוויר נקי וסביבת לימודים בטוחה.

עדכונים

2021-08-06 16:21:23 +0300

הגעתם ל-10,000 חתימות

2021-08-04 17:56:29 +0300

הגעתם ל-5,000 חתימות

2021-08-04 13:27:55 +0300

הגעתם ל-1,000 חתימות

2021-08-03 17:34:25 +0300

הגעתם ל-500 חתימות

2021-07-27 18:44:52 +0300

הגעתם ל-100 חתימות

2021-07-27 14:56:02 +0300

הגעתם ל-50 חתימות

2021-07-27 14:06:31 +0300

הגעתם ל-25 חתימות

2021-07-27 13:52:51 +0300

הגעתם ל-10 חתימות