To: התקשורת והממשלה

מפסיקים להרוס את ההיסטוריה

במדינת ישראל כבר עשרות שנים שמבנים היסטוריים נהרסים בכל הארץ בכלל ובירושלים בפרט לטובת יזמות נדל"ן שמקבלת תמיכה ועידוד מהמדינה. המצב העצוב הזה רחוק מלתפוס את סדר היום הציבורי. אין במדינת ישראל חוק רציני ששומר על מבנים היסטוריים מפני הרס, כך שהבתים נהרסים ונעלמים בשביל פרוייקטים שמי שמרוויח מהם זה רק הקבלנים, והמדינה דרך הרשויות המקומיות עוד מאפשרת את הג'ונגל הזה. הגיע הזמן להעלות את הנושא הזה לסדר היום, לייצר מודעות גבוהה ולחץ ציבורי, ולהפסיק להרוס כאן במדינה בתים ישנים ועתיקים על ימין ועל שמאל בשביל נדל"ן ומגדלים.

Why is this important?

כולנו אוהבים את הבתים ההיסטורים שנבנו כאן עוד הרבה לפני קום המדינה, השימור של מבנים היסטוריים האלה הוא בעל ערך סביבתי חשוב ביותר, הוא מחבר ביננו לבין העבר, לא הורסים את זה או משאירים רק חזיתות למזכרת, לא הופכים בית עתיק ויפה שנבנה בשנת 1890 למשל ומרימים עליו חמש קומות, כי זה לא תקין וזה גם מאוד מכוער. בכל מקום נורמאלי בעולם מבנים היסטוריים זוכים להגנה ולשימור ברמה גבוהה מאוד. בבקשה תתמכו שנוכל להעלות את זה לכותרות, ולייצר שינוי.