Skip to main content

אל: שרת העליה והקליטה- פנינה תמנו-שטה ושרת הפנים - איילת שקד

מה עם העולים הלהטב"קים?

פעלי מיד להסדרת קבלתם של עולים להטב"קים מאוקראינה ומרוסיה בישראל.

למה זה חשוב?

בניגוד לזוגות סטרייטים - זוגות להטב"קים לא מוכרים רשמית כזוגות באוקראינה ורוסיה. לכן, הפתרון שממשלת ישראל העניקה לזוגות סטרייטים שאחד מבני הזוג יהודי.ה - להגיע לישראל עם בן.ת הזוג ו/או ילדיהם - פשוט אינו אפשרי ולא קיים עבור זוגות להטב"קים.
הם, שגם ככה חיים בסכנה, נופלים בין הכסאות בגלל אפליה מגדרית ולא זוכים למענה. המדיניות הנוכחית של מדינת ישראל מאלצת את בני הזוג לבחור – או להשאיר את בן.ת הזוג והילדים מאחור או להישאר ביחד בסכנת חיים. המעטים שמצליחים להגיע לכאן כזוג נתקלים בחשדנות בקרב הרשויות, חשודים בהתחזות, ולא מקבלים זכויות כעולים כפי שהיו מקבלים זוג סטרייטי. להטב"ק באוקראינה הם תקועים בתופת המלחמה ללא אפשרות לברוח. וחברות וחברי הקהילה ברוסיה נסגרים מאחורי מסך הברזל היורד במהרה, תחת משטר שרודף במוצהר להטב"ק.

ממשלת ישראל חייבת לתת מענה לאוכלוסיה זו לאלתר, לא יכול להיות שרק עולים סטרייטים יוכלו לברוח מהמלחמה ולהגיע לישראל. מתחילת המלחמה הגיעו כבר עשרות פניות למרכז הגאה ובקשות לסיוע דחוף - אנחנו חייבים לעזור להם עכשיו לפני שיהיה מאוחר מדי.

הצטרפו לקריאה שלנו לשרת העליה והקליטה להקים מיידית מנגנון שיאפשר את קליטתם של עולים להטב"קים מאוקראינה ולהטב"קים מרוסיה והבאתם למקום מבטחים.

קרדיט לתמונה לעיל - Arrideo Photography, creative commons, Kyiv Pride 2018

עדכונים

2022-03-22 10:15:58 +0200

לשכת שרת העליה והקליטה השיבה לפנייתנו והבהירה לנו כי ההכרעה מי זכאי חוק השבות ומי לא נמצאת בידי משרד הפנים, ולא משרדה. על כן, עדכנו את נמענת הקמפיין לשרת הפנים, איילת שקד, ואנו ממשיכות לפעול!

2022-03-13 13:24:19 +0200

הגעתם ל-1,000 חתימות

2022-03-13 10:31:23 +0200

הגעתם ל-500 חתימות

2022-03-09 17:47:19 +0200

הגעתם ל-100 חתימות

2022-03-09 14:00:10 +0200

הגעתם ל-50 חתימות

2022-03-09 12:20:15 +0200

הגעתם ל-25 חתימות

2022-03-09 11:31:13 +0200

הגעתם ל-10 חתימות