Skip to main content

To: חברי הכנסת ה-25 ובמיוחד ח"כ אייזנקוט

מכתב גלוי לכלל חברי הכנסת ובראשם ח״כ גדי אייזנקוט.

הנדון: תמיכה בביצוע מהלך של אי אמון קונסטרוקטיבי ומינוי ח"כ גדי אייזנקוט לראש מועצת חירום לאומית*

שלום רב,
אנו, תנועת ״אימהות בחזית״ לצד הורים, אחים ואחיות, בני ובנות זוג, בנים ובנות, אשר בני/ות משפחתם חטופים בעזה, מפצירים בעת חירום זו בכל חברי הכנסת, אשר מבקשים להיזכר בצד הנכון של ההיסטוריה, ככאלה ששמו בראש מעייניהם ערכי מוסר וקדושת החיים, הגנה וביטחון לאזרחי ואזרחיות ישראל בטווח המיידי ובטווח הארוך, לקדם ולבצע מהלך של אי אמון קונסטרוקטיבי.

במסגרת המהלך שנחיצותו בעת
הזו היא לא פחות מגורלית לקיומנו, אנו חשים/ות שהאיש המתאים ביותר לעמוד בראש מועצת החירום הלאומית לתקופה של שנה, הוא ח״כ גדי אייזנקוט.

בחלוף שנה מכינונה של מועצת החירום יתקיימו בחירות לכנסת ה-26 בתאריך מוסכם.

ח"כ אייזנקוט לא יראה בזאת הבטחה לתמיכה בו לכנסת ה 26.
ככל נבחר ציבור, הוא ייבחן על אמירת אמת ופעולות לשיקום מירקם החברה הישראלית ובטחונה.

Why is this important?

חתמו ותנו רוח גבית לחברי הכנסת לבחור נכון, לבחור בחיים

How it will be delivered

במייל ופיזית באם יתאפשר.

Updates

2024-01-22 15:32:11 +0200

500 signatures reached

2024-01-20 21:44:33 +0200

100 signatures reached

2024-01-20 20:40:45 +0200

50 signatures reached

2024-01-20 20:32:10 +0200

25 signatures reached

2024-01-20 20:24:05 +0200

10 signatures reached