Skip to main content

אל: הסתדרות העובדים בישראל. איגוד מקצועות הבריאות. משרד העבודה והרווחה, משרד הבריאות, משרד החינוך.

מקצועות "צווארון ורוד"- דורשות תגמול הולם

עשרות שנים שנעשה עוול לעובדות במקצועות "צווארון ורוד" - מקצועות עם רוב נשי מובהק כדוגמת מטפלות מוסמכות ממקצועות הבריאות, עובדות סוציאליות, מורות, גננות ואחיות. הגיע הזמן לשנות סדרי עדיפויות, לפתוח את הסכמי השכר המבזים ולהתחיל לאפשר לנו להרוויח את לחמנו בכבוד הראוי.

למה זה חשוב?

הא.נשים הזקוקים לשירותנו הם הא.נשים המקופחים בחברה גם ככה- קשישים, אנשים עם מוגבלות, קבוצות מיעוט שונות בחברה ואפילו אנשים "נורמטיביים" וצעירים ממעמד הביניים שנקלעו לקושי בריאותי, התפתחותי, כלכלי ו/או תפקודי. לכולנו מגיע טיפול בריאותי איכותי וחינוך מושקע- למען חברה מתוקנת, יציבה ובריאה ולמען עתיד ילדינו.

איך היא תועבר

העצומה תוגש למשרדי ממשלה רלוונטיים

עדכונים

2021-10-10 07:07:45 +0300

הגעתם ל-100 חתימות

2021-10-09 11:42:06 +0300

הגעתם ל-50 חתימות

2021-10-09 09:07:36 +0300

הגעתם ל-25 חתימות

2021-10-09 07:49:50 +0300

הגעתם ל-10 חתימות