Skip to main content

אל: ארנון בר דוד, יו״ר הסתדרות העובדים וחיים ביבס, יו״ר השלטון המקומי

משביתים את המשק עד לביטול ההפיכה השלטונית!

זהו מצב חירום מדיני - אנחנו האזרחים.יות קוראים לארנון בר דוד לא להפקיר את הדמוקרטיה: השבת את המשק עד שהממשלה תעצור את חוק ביטול עילת הסבירות.

למה זה חשוב?

הגענו לישורת האחרונה. חוק ביטול עילת הסבירות עולה לקריאה שנייה ושלישית ואם לא נעצור אותו - נמצא את עצמנו במסלול המהיר לדיקטטורה. פורום העסקים כבר שובת וההסתדרות הרפואית הכריזה על סכסוך עבודה. מה שיכריע כעת הוא הצטרפות של ההסתדרות ושל ראשי הערים והשלטון המקומי.

הנוכחות של כל אחת ואחד מאיתנו בהפגנות וברחוב חשובה מתמיד, אבל זה לא מספיק: בסיבוב הקודם של בליץ חוקי ההפיכה, מה שהכריע את הכף הוא ההכרזה של ההסתדרות על השבתת המשק.

זה הזמן של יו״ר ההסתדרות, ראשי הרשויות, ראשי המשק וכל ארגוני העובדים להיכנס למערכה ולעמוד בפרץ מול ההתעקשות של נתניהו ושותפיו הקיצוניים לחרב את הדמוקרטיה.

ביטול חוק עילת הסבירות יפגע אנושות במשק: הוא יאפשר מינויים מושחתים, היתרי בנייה דורסניים ומכרזים תפורים מראש ועוד. החלשת מערכת המשפט תפגע גם בזכויות העובדים, בבתי הדין לעבודה ובעבודה המאורגנת.

המשק הוא נקודת התורפה של נתניהו ושל שר האוצר סמוטריץ׳ - שניסה לאיים על ההסתדרות מלהתערב ב״רפורמה״ ולאסור על עובדי ההסתדרות לשבות. נתניהו אף הבטיח לחברות האשראי שהחקיקה מוקפאת כשאלו איימו להוריד את הדירוג של ישראל. השבתה של המשק תיתן גב אדיר להתנגדות האזרחית ותכופף את היד של הממשלה.

בניגוד לסיבוב הקודם, הפעם יו״ר ההסתדרות בר דוד חושש להשבית את המשק משיקולים פוליטיים פנימיים. קריטי שלפוליטיקאים ולאנשי עסקים שלוחצים עליו לפעול ולבלום את הממשלה יצטרפו גם מאות אלפים מאיתנו - ציבור האזרחים.

זו לא קלישאה - הכנסת יוצאת לפגרה ב-30.7 והשבועיים הקרובים הם ההזדמנות האחרונה שלנו לעצור את החקיקה. אנחנו חייבים את ארגוני העובדים, ההסתדרויות, ראשי המשק והתעשייה איתנו, העובדים והעובדות, הצרכנים והצרכניות ומי שמניעים באמת את גלגלי הכלכלה בישראל.

החתימה שלך על העצומה תישלח ליו״ר ההסתדרות ארנון בר דוד ולחיים ביבס ותיתן להם גיבוי לפעול בשמנו, האזרחים: אנחנו, מאות האלפים שיוצאות ויוצאים לרחובות כבר 29 שבועות מוכרחים לקחת נשימה עמוקה ומוכנים להקריב לכמה ימים את הכלכלה בישראל כדי להרוויח מדינה דמוקרטית וליברלית ולהבטיח את עתידנו פה:
אנחנו קוראים לכם להניח את המחלוקות בצד ולהציל את ישראל מהממשלה: השביתו את המשק, עד שההפיכה השלטונית תעצור.

עדכונים

2023-07-23 14:19:30 +0300

הגעתם ל-20,000 חתימות

2023-07-17 18:22:55 +0300

הגעתם ל-10,000 חתימות

2023-07-17 13:41:10 +0300

הגעתם ל-5,000 חתימות

2023-07-17 11:51:20 +0300

הגעתם ל-1,000 חתימות

2023-07-17 11:46:48 +0300

הגעתם ל-500 חתימות

2023-07-17 09:07:09 +0300

הגעתם ל-100 חתימות

2023-07-17 08:49:37 +0300

הגעתם ל-50 חתימות

2023-07-17 08:45:20 +0300

הגעתם ל-25 חתימות

2023-07-17 08:44:11 +0300

הגעתם ל-10 חתימות