Skip to main content

To: משה ליאון

משה ליאון - מנע את מעבר מצעד הדגלים ברובע המוסלמי!

מנע את מעבר מצעד הדגלים ברובע המוסלמי במהלך תקופת סוף הרמדאן.

Why is this important?

השנה, יתקיים יום ירושלים ב- 2.6, בעיצומם של עשרת הימים האחרונים של רמדאן, תקופה שנחשבת לקדושה ביותר באסלאם. בימים אלה, אלפים רבים של מתפללים מגיעים לרובע המוסלמי בעיר העתיקה בירושלים לתפילות ולארוחות שבירת הצום.
בשנים האחרונות, תומכת עיריית ירושלים במצעד "ריקוד דגלים" המתקיים ביום ירושלים, וידוע באופיו הכוחני. במהלך המצעד צועדים אלפי צעירים יהודים בלבו של הרובע המוסלמי, וקריאות השנאה וההסתה נשמעות בו היטב, שעה שהתושבים הפלסטינים נאלצים להסתגר בבתיהם, לסגור את חנויותיהם, ונמנעת מהם תנועה בשכונתם.  
השנה, יותר מתמיד, יש למנוע את מעבר מצעד "ריקוד דגלים" ברובע המוסלמי בעיצומו של צום הרמדאן.
כראש העיר של כלל התושבים, אנו קוראים לך להתנות את התמיכה הכספית במצעד בשינוי המסלול.
בוחרים ב #דרך_אחרת

Links

Updates

2019-05-27 14:24:25 +0300

1,000 signatures reached

2019-05-10 15:26:41 +0300

500 signatures reached

2019-05-05 19:43:36 +0300

100 signatures reached

2019-05-05 17:18:57 +0300

50 signatures reached

2019-05-05 16:28:35 +0300

25 signatures reached

2019-05-05 16:07:36 +0300

10 signatures reached