Skip to main content

אל: שר החינוך, מר יואב גלנט

עוצרים את הגזענות בפתח תקווה!

עוצרים את הגזענות בפתח תקווה!

עיריית פתח תקווה שוב מונעת מילדי מבקשי מקלט להירשם למערכת החינוך, בניגוד לפסיקת בית המשפט המחוזי,ללא כל סיבה מוצדקת וללא כל הסבר, פרט להיותם ילדים.ות של מבקשי מקלט.

גני העירייה נמצאים תחת אחריות וסמכות משרד החינוך, לכן אנחנו דורשים ודורשות משר החינוך ומשרדו, לשים קץ לתופעה זו של גזענות והתעמרות ולתת לכל ילדי העיר, לא משנה צבע עורם, את הזכות הבסיסית ביותר: חינוך.

למה זה חשוב?

אנחנו לא יכולים לתת לעיריית פתח תקווה להפקיר את ילדות וילדי מבקשי המקלט! חייבים לעזור לילדים.ות אלו להירשם לשנת הלימודים הבאה ולעמוד לצידם!

מניעת שליחת ילדי וילדות מבקשי המקלט למערכת החינוך יכולה למוטט סופית משפחות שלמות שכלל לא קיבלו עזרה או סיוע מהמדינה ונמצאות על סף רעב כבר עכשיו! מניעת שליחתם של ילדיהם למערכת החינוך היא גם מניעת חזרה לעבודה להורים מבקשי ומבקשות מקלט ומהווה פגיעה ישירה באוכלוסיות החלשות ביותר, בשכונות החלשות של העיר.

בתור אדם שעובד עם נוער בסיכון בעיר פתח תקווה וכמי שחווה דרכם את הקושי הרב שמהווה תקופת הקורונה, בה רוב הנערים ונערות, צעירים וצעירות בעיר - מכל רקע - מצאו עצמם ללא מענה של המסגרות החינוכיות ושל החינוך הבלתי פורמאלי הרבות הפועלות בתחום, אני עד לחשיבות העצומה שיש בצורך של ילדים וילדות לחזור לסוג של שיגרה שבהרבה מאוד מקרים היא כבר קשה.

יחד נוכל לגרום לשר החינוך לעשות את הדבר הנכון, ולהורות לעיריית פ״ת לעצור את הגזענות ולרשום את ילדי.ות מבקשי המקלט למערכת החינוך בעיר.

קרדיט לצילום- אורן זיו, אקטיבסטילס

עדכונים

2020-06-05 16:27:34 +0300

הגעתם ל-100 חתימות

2020-06-04 18:15:17 +0300

הגעתם ל-50 חתימות

2020-06-04 09:46:24 +0300

הגעתם ל-25 חתימות

2020-06-03 20:22:41 +0300

הגעתם ל-10 חתימות