Skip to main content

To: מועצה אזורית מטה אשר

משאירים את האחו פתוח

על אף התקופה הקשה והצהרת ראש המועצה משה דוידוביץ מהיום (11.01.2024): "חייבים לדאוג לכל העסקים שקרסו בתקופה הזאת" החליטה המועצה בימים האחרונים לסגור את קפה אחו לאלתר
אנו קוראים למועצה לתמוך, למצוא פתרונות, להנגיש את האישורים הנדרשים, ובוודאי שלא להערים קשיים על קפה אחו.
אנו החתומים מטה קוראים לראש המועצה לשנות באופן מיידי את ההחלטה ולתמוך בנו כתושבי המועצה, ובטח בימים קשים אלו

Why is this important?

אחו, מעבר לכך שהוא מקום שחשוב לנו קהילתית, הוא גם מקום שמספק תעסוקה בכליל. נותן במה לאמנים מקומיים, זמרים, נגנים מופיעים למיניהם, ויוצרים מקומיים.
קפה אחו הוא עוגן תרבותי תיירותי ותעסוקתי בכליל שמשרת את הקהילה שלנו ואת כל הסביבה. אנחנו כולנו רועמים על המצב, בטח במציאות העכשווית בצפון בה עשרות עסקים קטנים קורסים תחת המתיחות הביטחונית

Links

Updates

2024-01-21 23:43:13 +0200

500 signatures reached

2024-01-15 18:17:00 +0200

100 signatures reached

2024-01-15 17:32:49 +0200

50 signatures reached

2024-01-15 17:13:36 +0200

25 signatures reached

2024-01-15 17:08:08 +0200

10 signatures reached