Skip to main content

To: ממשלת ישראל

משאירים את חאן אל אחמר - מפנים את כפר אדומים

עצרו את גירוש חאן אל-אחמר! קרדיט צילום: creativecommons.org

Why is this important?

בעוד שבועיים ממשלת ישראל תצטרך להודיע לבג"ץ אם בכוונתה לפנות את כפר חאן אל אחמר, ובכך לבצע פשע מלחמה.

תושבי התנחלויות בלתי חוקיות החברים ב"פורום עוטף ירושלים" הסמוך לחאן אל-אחמר, שלחו מכתב לראש הממשלה ב"דרישה לאכוף את החוק ולפנות את מתחם הבתים הבלתי חוקיים בחאן אל-אחמר".

ישנו קונצנזוס בין-לאומי כי פינוי חאן אל אחמר ייחשב פשע מלחמה. ידידותיה הקרובות של מדינת ישראל באירופה (צרפת, בריטניה, פולין, גרמניה, הולנד, בלגיה, איטליה ושבדיה) פרסמו הודעה משותפת לפיה הריסת חאן אל אחמר ופינוי התושבים משם, יהוו הפרה של החוק הבינלאומי ההומניטרי. הפרלמנט האירופאי הזהיר כי פינוי הכפר חאן אל-אחמר ייחשב פשע מלחמה על פי אמנת ז׳נבה.

שופטי בג"ץ שהתירו בפסקי דין קודמים את פינוי חאן אל אחמר כלל לא דנו בשאלת החוק הבינלאומי ההומניטרי החל בחאן אל אחמר, אלא עסקו אך ורק בדיני התכנון והבנייה. השופטים אף עודדו את הצדדים לקיים דיאלוג למציאת פתרון מוסכם.

ברור כי גם ממשלות ישראל התקשו עד כה להחליט כיצד לפעול בעניין לאור המחלוקת עם מועצת הביטחון והקהילה הבין-לאומית, והסיכון שייקבע כי מדינת ישראל הפרה את החוק הבין-לאומי ההומניטרי.

כדי שהממשלה תפעל בהתאם לחוק, חשוב שהשרים ידעו שהציבור מתגד לגירוש. הצטרפו עכשיו לדרישה למנוע את פינוי חאן אל-אחר:

Updates

2022-02-21 00:06:10 +0200

10 signatures reached