Skip to main content

To: עירית תל אביב יפו וגופים המטפלים בהקמת הרכבת הקלה

מצילים את העצים בשדרות ירושלים!

בעקבות המאבק הוחלט ב3.10.2018 לשמור על 26 עצי הפיקוס הוותיקים בצפון שדרות ירושלים שבעיר.
לקריאה נוספת: https://www.haaretz.co.il/gallery/architecture/city/1.6530330

מצילים את העצים!

בגלל עבודות על הרכבת הקלה, עיריית ת״א-יפו מתכננת לכרות עשרות עצים עתיקים בשדרות ירושלים ההיסטורית ביפו. אבל יש פתרון פשוט שמקדמים תושבים וארגונים שונים, אשר יאפשר לבנות את הרכבת בלי לפגוע בעצים ובשדרה.

Why is this important?

יותר מ-100 עצים עתיקים ביניהם דקלי ושינגטוניה בני 100, פיקוסים בני 70 ומעלה ועצים נוספים, ייעקרו מיד בתחילת העבודות על הרכבת בשדרות ירושלים ביפו.

חתימה על עצומה זו תפעיל לחץ ציבורי למניעת כל עקירה, העתקה ופגיעה בעצים המפוארים שבשדרה המפוארת וההיסטורית הארוכה ביותר במדינה – 3.5 ק"מ.

בנוסף לעיריית תל אביב יפו, עצומה זאת תוגש גם לנת"ע המטפלים בהקמת הרכבת הקלה. אנו דורשים מנת"ע לתמוך בפתרון תכנוני אלטרנטיבי של הזזת 3 התחנות בשדרה מעט ממקומן וכך לא יפגעו העצים העתיקים בשדרה ההיסטורית והייחודית הזו. וכמו כן אנו קוראים לעירית תל אביב יפו להכריז מיידית על השדרה כעל נוף מורשת לשימור כדי למנוע פגיעה בשדרה המיוחדת הזו.

חשוב לדעת כי לא מדובר כאן בסיפור מקומי. שדרות ירושלים רלבנטיות לא רק לתושבי יפו אלא למבקרים רבים המגיעים לטייל ולבקר בתיאטרון ובשוק הפשפשים. אנו טוענים כי נת"ע מתכננת את המסלולים ללא הסתכלות כוללת, ללא שימור היסטורי וסביבתי, ללא התחשבות בצרכי התושבים וללא שקיפות. עכשיו אלו שדרות ירושלים ובהמשך התנהלות זו תיגע בכל שכונה ועיר שהרכבת הקלה תעבור בהן.

רשימה של קובעי המדיניות להם תוגש העצומה:
- שר התחבורה ישראל כץ
- ראש העיר רון חולדאי
- מנכ"ל נת"ע יהודה בר און
- אדריכל העיר יואב דוד
- המועצה לשימור אתרים תמר טוכלר
- פקיד היערות ארז ברקאי
- סגנית ראש העיר מיטל להבי
- רכזת קהילה בנת"ע קרן לנגר
- מהנדס העיר, תל אביב עודד גבולי
- מנהל הרכבת הקלה, עירית תל אביב חגי ירון
- סמנכ"לית איכות וקיימות גלי גלאט שמחי, נת"ע
- נציג פקיד היערות, ענבר אשכנזי – משרד החקלאות
- מנכ"ל עירית תל אביב מנחם לייבה
- סמנכ"ל ומשנה למנכ"ל עירית תל אביב רובי זלוף
- פקיד היערות העירוני תל אביב יואב בן יהודה

אנו מצפים לקבל מידע מדויק ועדכני בנושא כריתת עצים עתיקים בשדרות ירושלים מגורמים אלו.
בנוסף אנו מצפים כי תכנון סופי של הרכבת הקלה בשדרות ירושלים, ייעשה בתיאום ובשיתוף מלא עם החברה להגנת הטבע, אדריכלים ומתכנני ערים נציגי התושבים ביפו.

למידע נוסף:
טבלת כריתת עצים עדכנית מתוך סקר עדכני של נת"ע: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2354935537857368&set=a.106373186046959.12410.100000228337516&type=3&theater

קישור לכתבה בעיתון הארץ: הרכבת הקלה מגיעה ליפו. מה יעלה בגורל הפיקוסים?
https://www.haaretz.co.il/gallery/architecture/environment/.premium-1.5788452

Links

Updates

2018-10-04 18:03:09 +0300

Petition is successful with 529 signatures

2018-05-04 17:19:28 +0300

500 signatures reached

2018-04-10 22:51:13 +0300

100 signatures reached

2018-04-09 14:40:51 +0300

50 signatures reached

2018-04-09 10:58:48 +0300

25 signatures reached

2018-04-09 10:02:23 +0300

10 signatures reached