Skip to main content

אל: שרת החינוך ומשרד החינוך

מצילים את חינוך ילדינו

אנחנו, הורים מכל הארץ, מסרבים לשתף פעולה עם תוכניות ״חינוך״ להדתה, הפרדה מגדרית, שנאה וגזענות. עצרו מיד את תוכנית החינוך מחדש!

למה זה חשוב?

זה הזמן שלנו, ההורים. מעוז והקיצוניים בממשלה ובכנסת רוצים לחנך מחדש את ילדינו לשנאת האחר ולאפליית נשים ולהטב"קים. אם לא נתעורר עכשיו ונתנגד בכל הכוח - טיולי בית הספר יהיו למערת המכפלה בחברון, טקסים ואירועים יערכו בהפרדה מגדרית ותכניות קריטיות המקדמות חינוך מיני, שותפות יהודית-ערבית, זכויות להטב"ק ושלל נושאים מהותיים שילדים וילדות חווים בעצמם - יבוטלו.

אסור לנו להיות שאננים או לחכות להצהרה מראש העיר או המועצה ש"אצלנו זה לא יקרה". הדרך היחידה שבה נצליח לעצור את המדרון החלקלק אליו הולך החינוך של ילדינו הוא אם אנחנו כהורים ניקח אחריות. ויש לנו כוח: אלו היו ההורים שהצליחו לעצור את מגמת ההדתה בבתי הספר וכניסתן של עמותות דתיות קיצוניות. אלו היו ההורים שהצליחו למנוע גירוש מישראל של תלמידים ותלמידות חסרי מעמד, פעם אחר פעם. ואלו אנחנו, ההורים, שיכולים וחייבים לעצור עכשיו את ריסוק מערכת החינוך הציבורית שלנו.

אם גם לך אכפת מעתיד הילדים והילדות בישראל - הצטרפ.י למאבק עכשיו ויחד נדאג שאף ילדה לא תידרש לשבת מאחור או בצד ואף ילד לא יפחד לצאת מהארון. זה הזמן שלנו ההורים להצהיר פומבית ובקול - לא נשתף פעולה עם תוכנית החינוך מחדש של מעוז!

עדכונים

2022-12-08 09:24:06 +0200

הגעתם ל-10,000 חתימות

2022-12-07 09:01:27 +0200

הגעתם ל-5,000 חתימות

2022-12-06 21:00:21 +0200

הגעתם ל-1,000 חתימות

2022-12-06 20:40:59 +0200

הגעתם ל-500 חתימות

2022-12-06 15:16:44 +0200

הגעתם ל-100 חתימות

2022-12-06 06:02:02 +0200

הגעתם ל-50 חתימות

2022-12-05 19:51:22 +0200

הגעתם ל-25 חתימות

2022-12-05 12:57:17 +0200

הגעתם ל-10 חתימות