Skip to main content

אל: שר התרבות והספורט- חילי טרופר ומנכ"ל משרד התרבות והספורט - רז פרויליך.

מצילים את מחלקת תרבות ערבית במשרד התרבות!

קבלו חזרה לתפקידה את גב' לובנא זועבי - מנהלת אגף תרבות ערבית

למה זה חשוב?

בתחילת החודש פורסם דבר התפטרותה של גב' לובנא זועבי – מנהלת אגף תרבות ערבית במשרד התרבות. הדבר הכה בהפתעה גמורה את כל מי שעוסק בתחום התרבות בחברה הערבית. גב' זועבי ידועה בתרומתה האדירה לקידום התרבות בעשור האחרון, ידועה במחוייבותה הבלתי מעורערת לנושא, במסירותה ובהשקעתה יומם ולילה למען חיזוק מעמדה של התרבות, ופיתוח תשתיות פיזיות, תכניות פעולה, והון אנושי של יוצרים, אמנים ומוסדות תרבות בחברה הערבית – זאת על אף כל האתגרים בשטח.

מסתבר כי התפטרותה של גב' זועבי היא צעד מחאתי שלה נגד מהלכים במשרד התרבות הקשורים לתנאי העסקתה ולניסיון להגביל את חופש הפעולה והביטוי שלה.

פורום עמותות תרבות ערביות קורא להנהלת המשרד ולנציבות שירות המדינה להיעתר בחיוב לדרישתה של גב' זועבי, ולהסכים לתנאי העסקה נאותים. מדובר בתפקיד מורכב - גבולות הגזרה עליהם אחראית הינם כלל ארציים, מרהט בדרום ועד מעלות-תרשיחא בצפון. מספר גופי התרבות איתם נמצאת בקשר שוטף עולה על 120 גופים. זאת ועוד הוצאת תכנית החומש לפיתוח התרבות בחברה הערבית – 8 פרוייקטים חדשים, בעלות כוללת של כ- 350 מיליון ₪.

הנהלת הפורום מתריעה על כך כי השינוי הפרסונלי בתקופה לא יציבה זו, מהווה סכנה ממשית להמשך עלייתה של העשייה התרבותית הערבית בארץ, ואף יפגע בסיכויי מימושה של תוכנית החומש, והוצאתה אל הפועל בהצלחה, ובלוחות הזמנים הנדרשים. מצד שני, מתן חופש פעולה ותנאי העסקה ראויים יותר יש בהם אמירה ערכית המחזקת את מעמד התרבות ואת העובדים בה.

על-כן, אנו מבקשים מכל מי שחיי התרבות בארץ חשובים לו, ומכל מי שאכפת לו מהתפתחותה הבריאה של החברה הערבית בפרט, להצטרף לעצומה ולמאמץ הקולקטיבי, ולפעול בכל המרץ, ובכל דרך לגיטימית למען שמירת ההישגים שהיו לנו בשנים האחרונות, ולמען ההגנה על האנשים שנתנו את המיטב לכך.
לא נפקיר את גב' זועבי ולא את האגף לתרבות ערבית - חתמו ושתפו!

עדכונים

2022-05-21 21:13:25 +0300

הגעתם ל-1,000 חתימות

2022-05-21 14:31:16 +0300

הגעתם ל-500 חתימות

2022-05-21 11:27:20 +0300

הגעתם ל-100 חתימות

2022-05-21 11:03:02 +0300

הגעתם ל-50 חתימות

2022-05-21 10:51:27 +0300

הגעתם ל-25 חתימות

2022-05-21 09:11:41 +0300

הגעתם ל-10 חתימות